Jaunumi

Sākums » Jaunumi» JAUNUMI

JAUNUMI

Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumjā brīdī esam kopā ar Jāņa Kosīša ģimeni un tuviniekiem, viņu mūžībā aizvadot.


SIA “Rīgas pilsētbūvnieks” aicina pavienoties kolektīvam profesionālu un iniciatīvas bagātu kolēģi amatā

Būvinženieris/-e

Būvniecības pārvaldē

Galvenie darba pienākumi:

 • Plānot un organizēt nepieciešamos remonta darbus apsaimniekojamās ēkās saskaņā ar tehniskās apsekošanas atzinumiem un apsekošanas aktiem.
 • Sagatavot ēku remonta darbu tehniskās specifikācijas, veicamo darbu aprakstus un nepieciešamības gadījumā kontroltāmes.
 • Sagatavot darba uzdevumus/tehniskās specifikācijas ar remontdarbiem saistīto iepirkumu veikšanai.
 • Veikt ar remontdarbiem saistīto līdzekļu izlietošanas uzskaiti.
 • Izvērtēt projektu un tāmju dokumentācijas kvalitāti un komplektāciju.
 • Piedalīties konkursu nolikumu izstrādē, konkursu piedāvājumu tehniski-ekonomiskās daļas izvērtēšanā.
 • Izskatīt un sagatavot atbildes uz fizisko un juridisko personu vēstulēm, iesniegumiem, sūdzībām un citiem dokumentiem.
 • Piedalīties dzīvokļu īrnieku (īpašnieku) un nomnieku iesniegumu izvērtēšanā par pārbūvēm, sagatavot atbildes/skaidrojumus par iespējām veikt pārbūves, vai sniegt skaidrojumu, kāpēc nav pieļaujamas konkrētās pārbūves,
 • Klientu apkalpošanas sistēmas pārraudzība pārvaldes ietvaros (sūdzību izskatīšana un izvērtēšana, lēmumu pieņemšana, atbilžu sagatavošana uz sūdzībām un tml.).
 • Nodrošināt dokumentu kārtošanu un glabāšanu atbilstoši RPB lietu nomenklatūrai.
 • Veikt pārraudzību un sadarboties ar uzņēmumiem, kas veic RPB apsaimniekojamās ēkās liftu ikmēneša tehnisko apkalpošanu un remonta darbus.
 • Sekot, lai tiktu veiktas ikgadējās liftu tehniskās pārbaudes.
 • Piedalīties ikgadējās tehniskajās apsekošanās RPB apsaimniekošanā esošās mājās, atsevišķos gadījumos, ja ir nepieciešamas,  apsekot un izvērtēt atsevišķu dzīvokļu tehnisko stāvokli.

Prasības:

 • Augstākā izglītība būvniecībā
 • Labas iemaņas darbā ar datoru un citu biroja tehniku
 • Motivācija sasniegt profesionālos mērķus un teicamas saskarsmes prasmes
 • Augsta atbildības  sajūta, iniciatīva, labas komunikācijas prasmes
 • Labas latviešu, krievu valodas zināšanas

Mēs piedāvājam:

 • Dinamisku un atbildīgu darbu stabilā uzņēmumā
 • Motivējošs atalgojums(mēnešalga no 1450 līdz 1575 EUR bruto)
 • Sociālās garantijas
 • Veselības apdrošināšanu pēc nostrādātiem 12 mēnešiem
 • Profesionālas apmācības (tai skaitā bīstamās iekārtas – lifti)
 • Pilnas slodzes darbs
 • Darba vietu Rīgas centrā

 

Aicinām pieteikties vakancei līdz 13.05.2019 sūtot CV uz e-pastu rpb@riga.lvvai pa pastu SIA “Rīgas pilsētbūvnieks” Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010. Papildus informācija pa tālr. 67105133 vai 28673111.

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam.

Par rezultātiem tiks informēti tikai tie kandidāti, kuri tiks aicināti uz intervijām.

Nosūtot savu CV un piesakotiet konkursam uz izsludināto vakanci potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu apstrādei un glabāšanai 3 mēnešus pēc konkursa beigām.

Sludinājums būvinženiera/es vakancei


 

 

Iespēja nokārtot parādsaistības, nemaksājot līgumsodu 100 % apmērā.

SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” (turpmāk - RPB), slēdzot Dzīvojamo telpu īres/Dzīvokļa īpašuma apsaimniekošanas līgumu ar īrnieku/īpašnieku, ir tiesīga piemērot rēķina apmaksas kavējuma gadījumos līgumsodu 0,2% apmērā no faktiski kavētās summas par katru nokavēto dienu. Atbilstoši Līguma nosacījumiem rēķina apmaksas summa sevī ietver īres/apsaimniekošanas un/vai saņemto pakalpojumu maksājumu.

RPB laika periodā no 2018. gada 19. novembra līdz 2018. gada 21. decembrim akcijas veidā nosaka atvieglotu kārtību darbam ar Parādniekiem, kas pieļautu ar Parādniekiem pēc to rakstiska iesnieguma dzēst 100% aprēķināto līgumsodu ja Parādnieks nomaksā visu pamatparādu vienā maksājumā laika no 2018. gada 19. novembra līdz 2018. gada 21. decembrim. Ja parādnieks ir nomaksājis vienā maksājumā visu saņemto pakalpojumu parādu un līdz 21.12.2018. ir iesniedzis RPB rakstisku iesniegumu papīra vai elektroniskā veidā ar lūgumu dzēst aprēķināto līgumsodu 100 % apmērā, tad RPB Attīstības pārvaldes atbildīgais darbinieks dzēš aprēķināto līgumsodu 100 % apmērā

Ja parādnieks iepriekš minētajā laikā ir nomaksājis vienā maksājumā saņemto pakalpojumu parādu, par kuru celta prasība tiesā, valsts nodevu un tiesāšanās izdevumus un līdz 21.12.2018. ir iesniedzis RPB rakstisku iesniegumu papīra vai elektroniskā veidā ar lūgumu dzēst aprēķināto līgumsodu 100 % apmērā, tad RPB Attīstības pārvaldes atbildīgais darbinieks dzēš aprēķināto līgumsodu 100 % apmērā un Juridiskā pārvaldes atbildīgais darbinieks atsauc prasības pieteikumu un izbeidz tiesvedību.

 

 

**šim paziņojumam ir informatīvs raksturs un tas neattiecas uz RPB īrniekiem, kuri godprātīgi ir apmaksājuši visus komunālos un īres rēķinus; *gadījumos ja Īrnieks vēlas samazināt īrējamo platību, veicot maiņas darījumu ar citu īrnieku uz mazāku platību, Īrniekam ir jāvēršas Rīgas domes Mājokļu vides departamentā, KONTAKTTĀLRUŅI 67012509, 67105683 67012540, 67012475 


 

 

Informācija par autostāvvietu pie mājas Gobas ielā 20 k-1.

 

Informējam, ka sākot ar 2018.gada 3. septembri  automašīnu stāvvietā pie dzīvojamās mājas Gobas ielā 20 k-1, Rīgā, tiks atvērtas uzstādītās ceļazīmes par stāvēšanas aizliegumu bez SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” atļaujas.

Lai saņemtu atļauju transportlīdzekļa novietošanai stāvvietā, nepieciešams noslēgt stāvvietas nomas līgumu ar SIA „Rīgas pilsētbūvnieks”.

Ikmēneša nomas maksa par stāvvietas izmantošanu ir noteikta EUR 14,00 un PVN.

SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” iesniegumus par līguma noslēgšanu pieņems

pēc iepriekšēja pieraksta, piesakoties pa tālruni: 67105106 vai 67105135,

otrdienās, ceturtdienās no plkst. 8.15 līdz plkst.17.00, pusdienas laiks no 12:00 līdz 12:30.

Baznīcas ielā 19/23, Rīgā, 4.stāvā, 404.kabinetā.

Līgumu noslēgšanas kārtība


 

SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” izsolē pārdod vieglo automašīnu

              SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” rīko tai piederošās automašīnas Chrysler Grand Voyager, ar valsts reģistrācijas Nr.GP-4686, izlaiduma gads – 2007, rakstisku izsoli ar augšupejošu solījumu tās turpmākai ekspluatācijai vai utilizācijai. Automašīnas Chrysler Grand Voyager izsoles noteikumus var saņemt SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” biroja telpās Baznīcas ielā 19/23, Rīgā, 4.stāvā, darba dienās no plkst. 900 līdz 1600. Izsoles dalībniekiem piedāvājumi izsolei jāiesniedz līdz 2018.gada 31.jūlijam plkst. 1500. Izsoles piedāvājumu atvēršanas vieta un laiks - SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” biroja telpās Baznīcas ielā 19/23, Rīgā, 4.stāvā, zālē, 2018.gada 01.augustā. plkst. 1100. Automašīnas Chrysler Grand Voyager izsoles sākumcena ir 5009.40 EUR (pieci tūkstoši deviņi euro 40 euro centi), tajā skaitā PVN. Transportlīdzeklim nav nozīmīgu defektu un trūkumu. Interesentiem ir iespējams to aplūkot Ulbrokas ielā 13, Rīgā, darba dienās no 2018.gada 01.jūlija līdz 2018.gada 31.jūlijam no plkst. 1000 līdz 1600, iepriekš sazinoties pa tālruni +371 26419611. IZSOLES NOTEIKUMI

 

Iespēja nokārtot parādsaistības nemaksājot līgumsodu 100 % apmērā.

      SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” (turpmāk - RPB), slēdzot Dzīvojamo telpu īres/Dzīvokļa īpašuma apsaimniekošanas līgumu ar īrnieku/īpašnieku, ir tiesīga piemērot rēķina apmaksas kavējuma gadījumos līgumsodu 0,2% apmērā no faktiski kavētās summas par katru nokavēto dienu. Atbilstoši Līguma nosacījumiem rēķina apmaksas summa sevī ietver īres/apsaimniekošanas un/vai saņemto pakalpojumu maksājumu.

RPB laika periodā no 2018. gada 18. jūnija līdz 2018. gada 01. jūlijam akcijas veidā nosaka atvieglotu  kārtību darbam ar Parādniekiem, kas pieļautu ar Parādniekiem pēc to rakstiska iesnieguma dzēst 100% aprēķināto līgumsodu ja Parādnieks nomaksā visu pamatparādu vienā maksājumā laika no 2018. gada 18. jūnija līdz 2018. gada 01. jūlijam. Ja parādnieks ir nomaksājis vienā maksājumā visu saņemto pakalpojumu parādu un līdz 01.07.2018. ir iesniedzis RPB rakstisku iesniegumu papīra vai elektroniskā veidā ar lūgumu dzēst aprēķināto līgumsodu 100 % apmērā, tad RPB Attīstības pārvaldes atbildīgais darbinieks dzēš aprēķināto līgumsodu 100 % apmērā

Ja parādnieks iepriekš minētajā laikā ir nomaksājis vienā maksājumā saņemto pakalpojumu parādu, par kurucelta prasība tiesā, valsts nodevu un tiesāšanās izdevumus un līdz 01.07.2018. ir iesniedzis RPB rakstisku iesniegumu papīra vai elektroniskā veidā ar lūgumu dzēst aprēķināto līgumsodu 100 % apmērā,tad RPB Attīstības pārvaldes atbildīgais darbinieks dzēš aprēķināto līgumsodu 100 % apmērā un Juridiskā pārvaldes atbildīgais darbinieks atsauc prasības pieteikumu un izbeidz tiesvedību.

 

*šim paziņojumam ir informatīvs raksturs un tas neattiecas uz RPB īrniekiem, kuri godprātīgi ir apmaksājuši visus komunālos un īres rēķinus;

   *gadījumos ja Īrnieks vēlas samazināt īrējamo platību, veicot maiņas darījumu ar citu īrnieku uz mazāku  platību, Īrniekam ir jāvēršas Rīgas domes Mājokļu vides departamentā, KONTAKTTĀLRUŅI

67012509, 67105683
67012540, 67012475


Kā rodas ūdens starpība?

 

Mājas apsaimniekotājs norēķinās ar ūdens piegādātāju pēc mājas kopējā skaitītāja. Ūdens starpība nozīmē, ka patēriņš pēc mājas kopējais skaitītāja ir lielāks nekā dzīvokļu individuālo patēriņu summa. Kādi ir starpības iemesli un iespējamie risinājumi:

1.Ūdens noplūde avāriju rezultātā.

RPB darbinieki regulāri apseko mājas kopējās inženierkomunikācijas. Ūdens noplūdes gadījumi notiek, bet tie ir ārkārtīgi reti. Avāriju rezultātā nopludinātais ūdens netiek sadalīts starp dzīvokļiem.

Ūdens noplūde var notikt arī dzīvoklī, visbiežāk – tek skalojamā kaste. Par šādu ūdens patēriņu ir jāmaksā attiecīgā dzīvokļa īrniekam.

2.Mājas ievada skaitītājs skaita ar kļūdu.

Visi mājas ievada skaitītāji ir verificēti un derīgi lietošanai. Ja mums rodas aizdomas, ka mājas kopējais skaitītājs skaita nepareizi, mēs lūdzam veikt skaitītāja pirmstermiņa verifikāciju vai nomaiņu. Jāpiemin, ka par skaitītāja pirmstermiņa verificēšanu ir jāmaksā apsaimniekotājam, tādēļ šāda nepieciešamība tiek rūpīgi izvērtēta.

3.Nepietiekama skaitītāju mehāniskā un magnētiskā aizsardzība pret iedzīvotāju negodprātīgu rīcību (zagšanu).

Diemžēl nav absolūti drošu skaitītāju. Dažus skaitītājus apmānīt ir viegli, citus sarežģīti, bet te ir runa par cilvēku attieksmi. Jo drošāka būs ierīce pret zagšanu, jo tā būs dārgāka. Tas nozīmē, ka godīgajiem cilvēkiem būs jāmaksā par dārgākiem skaitītājiem dažu neapzinīgu īrnieku dēļ. Zagšanas gadījumus izdodas atklāt ļoti reti, jo tādos dzīvokļos vienkārši netiekam ielaisti.

4.Nepietiekošas precizitātes ūdens skaitītāji dzīvokļos.

Skaitītājiem ir zems jūtīguma slieksnis, tie neuzskaita patēriņu pie mazas ūdens plūsmas.

5.Iedzīvotāji nodod sev vēlamos, nevis reālos skaitītāju rādījumus, vai kļūdās, aizpildot skaitītāju rādījumu lapiņu.

Diemžēl cilvēki nesaprot, ka no viņa nodotā rādījuma ir atkarīgs aprēķins arī visiem pārējiem mājas dzīvokļiem. Tādēļ rādījumus nevajag nodot ne mazākus, ne lielākus, bet tieši tādus kā uzrāda skaitītājs.

6.Skaitītāju rādījumi netiek nolasīti vienlaicīgi.

Kādā atsevišķā mēnesī var veidoties lielāka ūdens starpība tieši šī iemesla dēļ. Tomēr lielākā laika posmā šim faktoram nav būtiskas nozīmes.

Ievērojot 17.09.2014. grozījumus Ministru kabineta 12.12.2006. noteikumos Nr.999 „Kārtība, kādā dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu” un Ministru kabineta 09.12.2008. noteikumos Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”, RPB sadala ūdens starpību starp šādiem dzīvokļiem:

· kuri nav iesnieguši informāciju par ūdens skaitītāja rādījumiem vismaz trīs mēnešus pēc kārtas;

· kuros nav uzstādīti ūdens skaitītāji;

· kuri atkārtoti nav ļāvuši pārvaldniekam veikt dzīvoklī esošo ūdens skaitītāju pārbaudi;

· kuru dzīvoklī esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudē konstatēts, ka ūdens patēriņa skaitītāji ir bojāti, tie nav noplombēti, to plombējums ir bojāts vai tie nav verificēti triju mēnešu laikā pēc verificēšanas termiņa beigām.

Mājā ar lielu dzīvokļu skaitu viens īrnieks, kurš nenodod rādījumus, var saņemt milzīgu rēķinu par ūdeni.

Ja dzīvojamā mājā nav dzīvokļu, kas atbilst iepriekš minētajām kategorijām, ūdens starpību sadala uz visu mājas dzīvokļu skaitu.


Informācija RPB īrniekiem par elektrības pieslēguma fāžu skaita maiņu

Dzīvokļos ar elektroplītīm

SIA “Rīgas pilsētbūvnieks” (turpmāk tekstā – RBP) informē, ka dzīvojamā mājā, kurā Jūs dzīvojat ir uzstādītas elektroplītis, tāpēc Jūsu Dzīvokļa un visas ēkas elektrosistēma ir projektēta un izbūvēta tā, lai nodrošinātu iedzīvotājiem vairāku mājsaimniecības elektroierīču vienlaicīgu lietošanu, nepārslogojot visu sistēmu kopumā.

AS “Sadales tīkls” savos piedāvājumos izskata vienu konkrētu dzīvokli, savukārt RPB, kā mājas apsaimniekotājs skata visu mājas elektrosistēmu kopumā ilgtermiņā. Pāreja no trīs fāžu pieslēguma uz vienas fāzes pieslēgumu, radīs sistēmas pārslodzi, lietojot vairākas elektroierīces vienlaicīgi, tādejādi regulāri atslēgsies Dzīvokļa elektroapgādes automātslēdži.

Trīs fāžu pieslēguma gadījumā ar 16A automātiskajiem drošinātājiem vienlaicīgā iespējamā maksimālā jauda Dzīvoklī ir 10,56 kW, savukārt vienas fāzes pieslēguma gadījumā ar 16A automātisko drošinātāju vienlaicīgā iespējamā maksimālā jauda dzīvoklī ir tikai 3,52 kW, kas nozīmē to, ka nav iespējams pilnā apjomā izmantot pat elektroplīti, kuras jauda atkarībā no modeļa orientējoši ir apmēram 6,4 kW, nemaz nerunājot par paralēlu citu elektroiekārtu lietošanu. Informācijai: veļas mašīnas un trauku mazgājamās mašīnas orientējošā jauda katrai ir 2,2 kW, elektriskās tējkannas jauda ir līdz pat 2,4 – 3 kW, kafijas automāta – 1 kW, mikroviļņu krāsns jauda ir 0,8 – 1,2 kW, putekļu sūcēja jauda ir 1- 1,5 kW, gludekļa jauda ir 2,2 – 3 kW (atkarībā no modeļa). Pie tam, trīs fāžu  vienmērīga ekspluatācija samazina kopējo elektroenerģijas patēriņu.

Ņemot vērā augstāk minēto, RPB nepiekrīt trīs fāžu pieslēguma pārveidei Dzīvoklī par vienas fāzes pieslēgumu, jo šādā gadījumā nav iespējams nodrošināt dzīvokļa elektrosistēmas atbilstošu ekspluatāciju.

 

Dzīvokļos bez elektroplītīm

SIA “Rīgas pilsētbūvnieks” (turpmāk tekstā – RBP) informē, ka Jūsu Dzīvokļa un visas ēkas elektrosistēma ir projektēta un izbūvēta tā, lai nodrošinātu iedzīvotājiem vairāku mājsaimniecības elektroierīču vienlaicīgu lietošanu, nepārslogojot visu sistēmu kopumā.

AS “Sadales tīkls” savos piedāvājumos izskata vienu konkrētu dzīvokli, savukārt RPB, kā mājas apsaimniekotājs skata visu mājas elektrosistēmu kopumā ilgtermiņā. Pāreja no trīs fāžu pieslēguma uz vienas fāzes pieslēgumu, radīs sistēmas pārslodzi, lietojot vairākas elektroierīces vienlaicīgi, tādejādi regulāri atslēgsies dzīvokļa elektroapgādes automātslēdži.

Trīs fāžu pieslēguma gadījumā ar 16A automātiskajiem drošinātājiem vienlaicīgā iespējamā maksimālā jauda dzīvoklī ir 10,56 kW, savukārt vienas fāzes pieslēguma gadījumā ar 16A automātisko drošinātāju vienlaicīgā iespējamā maksimālā jauda dzīvoklī ir tikai 3,52 kW, kas nozīmē to, ka nav iespējams pilnā apjomā izmantot vairākas elektroiekārtas vienlaicīgi. Informācijai: veļas mašīnas un trauku mazgājamās mašīnas orientējošā jauda katrai ir 2,2 kW, elektriskās tējkannas jauda ir līdz pat 2,4 – 3 kW, kafijas automāta – 1 kW, mikroviļņu krāsns jauda ir 0,8 – 1,2 kW, putekļu sūcēja jauda ir 1- 1,5 kW, gludekļa jauda ir 2,2 – 3 kW (atkarībā no modeļa). Pie tam, trīs fāžu  vienmērīga ekspluatācija samazina kopējo elektroenerģijas patēriņu.

Ņemot vērā augstāk minēto, RPB nepiekrīt trīs fāžu pieslēguma pārveidei Dzīvoklī par vienas fāzes pieslēgumu, jo šādā gadījumā nav iespējams nodrošināt dzīvokļa elektrosistēmas atbilstošu ekspluatāciju.


Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes

 

1.      Jautājums: Man ir parāds vai ir iespēja parādu apmaksāt pa daļām, noslēdzot vienošanos?

RPB atbild:

RPB, lai nodrošinātu vienādus nosacījumus visiem RPB pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju iedzīvotājiem, ir izstrādājusi, un RPB valde ir apstiprinājusi kārtību darbam ar parādniekiem, kurā noteikti nosacījumi, kādā tiek slēgtas vienošanās par pakāpenisku parāda nomaksu, tādejādi piedāvājot īrniekiem noslēgt vienošanos par parāda pakāpenisku nomaksu, sadalot parādu proporcionāli ar apmaksas termiņu līdz 12 (divpadsmit) mēnešiem. Papildus parāda apmaksai īrniekam jāapmaksā tekošie rēķini.

Lai noslēgtu vienošanos, īrniekiem nepieciešams, iepriekš piesakoties pa tālr. 67105135 vai 67105106 īrniekiem vēlamā laikā -  otrdienās un ceturtdienās no 9.00 – 16.00, ierasties RPB biroja telpās Baznīcas ielā 19/23, Rīgā, LV-1010, 4.stāvā, Juridiskā pārvaldē, 404.kabinetā. Uzdot jautājumu var rakstot uz RPB e-pastu: rpb@riga.lv.

 

2.      Jautājums: Kāpēc rēķinā ir iekļauta maksa par nekustamā īpašuma nodokli, ja es neesmu dzīvokļa īpašnieks, bet tikai īrnieks un kā tā tiek aprēķināta?

RPB atbild:

Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11.pantu nekustamā īpašuma nodoklis ir obligātais maksājums, kas maksājams papildus īres maksai, proporcionāli dzīvojamās telpas platībai. Nekustamā īpašuma nodokļa apmēru un aprēķināšanas kārtību nosaka likums „Par nekustamā īpašuma nodokli”. RPB aprēķina nekustamā īpašuma nodokli, sadalot Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes maksāšanas paziņojumā norādīto nodokļa summu par attiecīgo māju  proporcionāli mājas dzīvokļu platībai, aprēķinu veicot katram dzīvoklim un minēto aprēķinu iekļaujot rēķinā, kas tiek izsniegti īrniekam.

Lai saņemtu plašāku informāciju par aprēķiniem, īrniekiem nepieciešams, iepriekš piesakoties pa tālr. 67105106 vai 67105124 īrniekiem vēlamā laikā -  otrdienās un ceturtdienās no 9.00 – 16.00, ierasties RPB biroja telpās Baznīcas ielā 19/23, Rīgā, LV-1010, 4.stāvā, Attīstības pārvaldē. Uzdot jautājumu var rakstot uz RPB e-pastu: rpb@riga.lv.

 

3.      Lūdzu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu invalīdiem.

RPB atbild:

Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11.pantu nekustamā īpašuma nodoklis ir obligātais maksājums, kas maksājams papildus īres maksai, proporcionāli dzīvojamās telpas platībai. Nekustamā īpašuma nodokļa apmēru un aprēķināšanas kārtību nosaka likums „Par nekustamā īpašuma nodokli”. RPB aprēķina īrniekiem nekustamā īpašuma nodokli, sadalot Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes maksāšanas paziņojumā norādīto nodokļa summu par attiecīgo māju proporcionāli mājas dzīvokļu platībai. Pašlaik spēkā esošie normatīvie akti paredz, ka pašvaldības noteiktās nekustamā īpašuma nodokļa atlaides saņem tikai tās fiziskās personas (pensionāri, invalīdi, maznodrošinātie), kurām dzīvoklis ir īpašumā.

Lai saņemtu plašāku informāciju par aprēķiniem, īrniekiem nepieciešams, iepriekš piesakoties pa tālr.67105106 vai 67105124 īrniekiem vēlamā laikā -  otrdienās un ceturtdienās no 9.00 – 16.00, ierasties RPB biroja telpās Baznīcas ielā 19/23, Rīgā, LV-1010, 4.stāvā, Attīstības pārvaldē. Uzdot jautājumu var rakstot uz RPB e-pastu: rpb@riga.lv.

 

4.      Jautājums: Lūdzu veikt komunālo pakalpojumu maksas pārrēķinu sakarā ar savu un bērna prombūtni.

RPB atbild:

Līdz 2013.gada septembrim Ministru kabineta 12.12.2006. noteikumos Nr.999 „Kārtība, kādā dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu” bija šādi punkti:

“8.Ja īrnieks vai persona, kura uz tiesiska pamata dzīvo dzīvoklī (turpmāk - dzīvoklī dzīvojošā persona), atrodas pagaidu prombūtnē septiņas dienas vai ilgāk, attiecīgajā laikposmā par viņu netiek iekasēta maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, asenizāciju un kanalizāciju, kā arī par ūdeni, ja tas dzīvoklī netiek uzskaitīts ar skaitītājiem.

5.9

9. Īrnieks iepriekš rakstiski paziņo izīrētājam vai, ja viņš norēķinās patstāvīgi, pakalpojumu sniedzējam par dzīvoklī dzīvojošās personas prombūtni, ja tā ilgs vairāk nekā septiņas dienas pēc kārtas (izņemot atrašanos stacionārā ārstniecības iestādē). Saņemtā informācija par personas pagaidu prombūtni nav izpau­žama trešajām personām.

6.10

10. Maksa par pakalpojumiem netiek pārrēķināta šādos gadījumos:

10.1. ja pagaidu prombūtnē atrodas persona, kura vienīgā dzīvo dzīvoklī;

10.2. ja par dzīvoklī dzīvojošo personu pagaidu prombūtni netiek paziņots šo noteikumu 9.punktā noteiktajā kārtībā.”

17.09.2013. tika pieņemti grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.999, un ar šiem grozījumiem svītroti visi iepriekš minētie punktikas noteica pārrēķinu kārtību iedzīvotāju pagaidu prombūtnes gadījumā.

No 2014.gada 19.decembra ir atjaunota maksas par atkritumu izvešanu aprēķinu kārtība – pēc dzīvoklī deklarēto personu skaita. Taču 2014.gada decembra noteikumu redakcijā vairs nav paredzēti atvieglojumus aizbraukušajiem.

RPB atgādina, ka nav nepieciešams rakstīt iesniegumus par prombūtni, jo ikmēneša rēķinā tiks veikts un atspoguļots aprēķins.

Lai saņemtu plašāku informāciju par aprēķiniem, īrniekiem nepieciešams, iepriekš piesakoties pa tālr.67105106 vai 67105124 īrniekiem vēlamā laikā -  otrdienās un ceturtdienās no 9.00 – 16.00, ierasties RPB biroja telpās Baznīcas ielā 19/23, Rīgā, LV-1010, 4.stāvā, Attīstības pārvaldē.

 

5.Jautājums: Kā aprēķina atkritumu izvešanu pēc cilvēku skaita dzīvokļi vai pēc dzīvokļu skaita, neatkarīgi no tā cik personas deklarētas dzīvoklī.

RPB atbild:

17.09.2013. tika pieņemti grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.999, ar šiem grozījumiem noteica jaunu komunālo pakalpojumu sadales kārtību attiecībā uz atkritumu izvešanu un ūdens patēriņu – maksu par šiem pakalpojumiem aprēķināja pēc dzīvokļu skaita, nevis pēc cilvēku skaita kā iepriekš.

No 2014.gada 19.decembrair atjaunota maksas par atkritumu izvešanu aprēķinu kārtība – pēc dzīvoklī deklarēto personu skaita.

Lai saņemtu plašāku informāciju par aprēķiniem, īrniekiem nepieciešams, iepriekš piesakoties pa tālr.67105106 vai 67105124 īrniekiem vēlamā laikā -  otrdienās un ceturtdienās no 9.00 – 16.00, ierasties RPB biroja telpās Baznīcas ielā 19/23, Rīgā, LV-1010, 4.stāvā, Attīstības pārvaldē. Uzdot jautājumu var rakstot uz RPB e-pastu: rpb@riga.lv.

 

6.      Jautājums: Kā tiek veikts koplietošanas elektrības aprēķins?

RPB atbild:

Par koplietošanas elektrību aprēķini tiek veikti saskaņā ar Ministru kabineta 12.12.2006. noteikumiem Nr.999 „Kārtība, kādā dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu” (turpmāk tekstā – Noteikumi Nr.999). Noteikumu Nr.999 12.6.punkts nosaka, ka par elektroenerģiju mājas koplietošanas telpu apgaismošanai, kā arī koplietošanā esošo iekārtu un inženierkomunikāciju ierīču darbināšanai īrnieks maksā atbilstoši dzīvojamās mājas telpu un telpu grupu skaitam. Maksa tiek aprēķināta atbilstoši elektroenerģijas piegādātāja ikmēneša rēķina summai.

Koplietošanas elektrība tiek patērēta ne tikai gaiteņu apgaismojumam. Lielākais elektrības patēriņš ir inženierkomunikāciju ierīču (lifta, apkures un karstā ūdens cirkulācijas sūkņu) darbināšanai, kā arī teritorijas apgaismojumam. Mājā patērētās koplietošanas elektroenerģijas apjoms pieaug ziemas sezonā, kad darbojas apkures cirkulācijas sūknis un ilgāku diennakts laiku ir ieslēgtas ārtelpu laternas. Līdz ar to pieaug arī maksa iedzīvotājiem. Samazināt elektrības patēriņu diemžēl nav iespējams, jo tad mēs nevarētu nodrošināt īrniekiem liftu, apkuri un karsto ūdeni.

Koplietošanas elektroenerģija tiek patērēta kāpņu telpu, gaiteņu, koplietošanas virtuvju, atpūtas telpu apgaismojumam, kā arī apkures un ūdens cirkulācijas sūkņu darbībai. Maksu par koplietošanas elektroenerģiju aprēķina atbilstoši elektroenerģijas piegādātāja ikmēneša rēķinam, sadalot to uz dzīvokļu skaitu.

Lai saņemtu plašāku informāciju par aprēķiniem, īrniekiem nepieciešams, iepriekš piesakoties pa tālr.67105106 vai 67105124 īrniekiem vēlamā laikā -  otrdienās un ceturtdienās no 9.00 – 16.00, ierasties RPB biroja telpās Baznīcas ielā 19/23, Rīgā, LV-1010, 4.stāvā, Attīstības pārvaldē. Uzdot jautājumu var rakstot uz RPB e-pastu: rpb@riga.lv.

 

7.      Jautājums: Kā tiek veikts karstā ūdens cirkulācijas aprēķins?

RPB atbild:

Maksa par karstā ūdens cirkulāciju tiek aprēķināta par siltumenerģijas patēriņu ēkas karstā ūdens apgādes sistēmā, karstam ūdenim cirkulējot stāvvados, siltummezglā, pagraba un bēniņu cauruļvados, dvieļu žāvētājos. Maksa par ūdens uzsildīšanu un karstā ūdens cirkulāciju tiek aprēķināta saskaņā ar Rīgas domes 24.08.2010. instrukciju Nr.9 „Rīgas pašvaldības īpašumā vai pārvaldīšanā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās patērētās siltumenerģijas sadales un maksas aprēķināšanas kārtība”. Maksa patērētājam par karstā ūdens cirkulāciju ir 0,1 MWh apmērā vienam dzīvoklim. Par karstā ūdens cirkulāciju patērētājs maksā arī gadījumos, ja dzīvoklis atslēgts no mājas kopējās karstā ūdens padeves sistēmas vai karstā ūdens patēriņš īpašumā norēķina periodā ir vienāds ar nulli. Karstā ūdens cirkulācija nav papildus maksājums, bet tā ir daļa no kopējās maksas par siltumenerģiju. Ja šo maksājumu pozīciju rēķinos neizdalītu atsevišķi, maksājumi dzīvoklim no tā mazāki nekļūtu, jo tad vairāk būtu jāmaksā par karsto ūdeni vai apkuri.

 

Lai saņemtu plašāku informāciju par aprēķiniem, īrniekiem nepieciešams, iepriekš piesakoties pa tālr. 67105106 vai 67105124 īrniekiem vēlamā laikā -  otrdienās un ceturtdienās no 9.00 – 16.00, ierasties RPB biroja telpās Baznīcas ielā 19/23, Rīgā, LV-1010, 4.stāvā, Attīstības pārvaldē. Uzdot jautājumu var rakstot uz RPB e-pastu: rpb@riga.lv.

 

8.      Jautājums: Lūdzu veikt kārtējo remontu īrētajā dzīvoklī un ūdens krāna labošanu.

RPB atbild:

Saskaņā ar dzīvojamo telpu īres līgumu īrnieka pienākums ir uzturēt kārtībā dzīvojamās telpas un par saviem līdzekļiem veikt to kārtējo remontu, tai skaitā krānu un citu sanitāri tehnisko ierīču remontu.

Lai saņemtu plašāku informāciju par remontdarbiem, īrniekiem nepieciešams, iepriekš piesakoties pa tālr. 67105123 vai 67105106 īrniekiem vēlamā laikā -  otrdienās un ceturtdienās no 9.00 – 16.00, ierasties RPB biroja telpās Baznīcas ielā 19/23, Rīgā, LV-1010, 4.stāvā, Būvniecības pārvaldē. Uzdot jautājumu var rakstot uz RPB e-pastu: rpb@riga.lv.

 

9.      Jautājums: Lūdzu atļauju  uzstādīt otras (iekšējās) ārdurvis dzīvoklim.

RPB atbild:

RPB neiebilst pret Dzīvokļa otru ārdurvju (iekšējo) uzstādīšanu par Jūsu līdzekļiem, nemainot esošo ārdurvju vērtnes vēršanās virzienu, kā arī to izmēru un krāsu. Pēc darbu pabeigšanas tie jāsaskaņo ar RPB Būvniecības pārvaldi.

Lai saņemtu plašāku informāciju par remontdarbiem, īrniekiem nepieciešams, iepriekš piesakoties pa tālr. 67105123 vai 67105106 īrniekiem vēlamā laikā -  otrdienās un ceturtdienās no 9.00 – 16.00, ierasties RPB biroja telpās Baznīcas ielā 19/23, Rīgā, LV-1010, 4.stāvā, Būvniecības pārvaldē. Uzdot jautājumu var rakstot uz RPB e-pastu: rpb@riga.lv.

 

10.Jautājums: Lūdzu atļauju uzlikt slēdzamu atslēgu dzīvojamās mājas 6.stāva koplietošanas gaitenī esošajās durvīs, kuras atdala īrētos dzīvokļus no pārējās kāpņu telpas.

RPB atbild:

17.02.2004. noteikumu Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Noteikumi) 18.² punkts nosaka, ka daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas īpašnieks (valdītājs) ir atbildīgs par ugunsdrošību koplietošanas telpās, savukārt 40.punkts nosaka, ka durvīm evakuācijas ceļos ir jābūt viegli atveramām no telpas iekšpuses bez atslēgas. Papildus RPB informē, ka Noteikumu 152.punkts nosaka, ka būvēm, sistēmām un ierīcēm, kas nodrošina objekta ugunsdzēsības ūdensapgādi, jāatbilst tehniskā projekta risinājumiem un ugunsdzēsības ūdensapgādes izbūves reglamentējošo būvnormatīvu ugunsdrošības prasībām, tās jāuztur darba kārtībā un jānodrošina to brīva izmantošana. RPB norāda, ka koplietošanas gaitenī izvietoti ugunsdzēsības krāni un saskaņā ar augstāk minēto punktu RPB ir jānodrošina brīva pieeja tiem.

Lai saņemtu plašāku informāciju par remontdarbiem, īrniekiem nepieciešams, iepriekš piesakoties pa tālr. 67105123 vai 67105106 īrniekiem vēlamā laikā -  otrdienās un ceturtdienās no 9.00 – 16.00, ierasties RPB biroja telpās Baznīcas ielā 19/23, Rīgā, LV-1010, 4.stāvā, Būvniecības pārvaldē. Uzdot jautājumu var rakstot uz RPB e-pastu: rpb@riga.lv.

 

11.Jautājums: Lūdzu atļauju izveidot riģipša starpsienu starp telpu Nr.2 un Nr.3, kā arī izveidot durvju aili starpsienā starp telpu Nr.3 un Nr.4 (pēc inventarizācijas lietas) izīrētajā dzīvoklī Rīgā, D.Brantkalna ielā 17, k-1.

RPB atbild:

Šāda veida pārbūves ir veicamas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumos Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” (turpmāk – Vispārīgie būvnoteikumi) noteikto kārtību kā vienkāršotā atjaunošana.

Lai veiktu Dzīvokļa pārbūvi saskaņā ar vienkāršotās renovācijas procedūru, Dzīvokļa īrniekam, kas šinī gadījumā ir vienkāršotās atjaunošanas ierosinātājs, nepieciešams veikt šādas darbības:

1.      Vienoties ar projektētāju, t.i. sertificētu speciālistu – arhitektu vai būvinženieri (informācija par attiecīgajiem speciālistiem pieejama būvspeciālistu un būvkomersantu reģistrā www.bis.gov.lv, sadaļā Būvspeciālistu reģistrs) par ieceres dokumentācijas izstrādi un aizpildīt apliecinājuma karti – Ēku būvnoteikumu 5.pielikums (turpmāk – Veidlapa).

2.      Rakstiski saskaņot ar RPB kā Dzīvokļa īpašnieku aizpildīto Veidlapu un iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldē akceptēšanai.

3.      Pēc darbu pabeigšanas:

3.1.           veiktie Dzīvokļa pārbūves darbi jāuzrāda RPB pārstāvjiem, kas pārliecinās par veikto darbu atbilstību ieceres dokumentācijai un izpildīto darbu kvalitāti;

3.2.           pamatojoties uz vienkāršotas atjaunošanas ieceres dokumentāciju un apliecinājuma karti, iesniegt Valsts zemes dienestā iesniegumu par grozījumu (izmaiņu) izdarīšanu būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietā (ar būves vai telpu grupas kadastrālo uzmērīšanu saistītos izde­vumus sedz īrnieks).

4.      Iesniegt RPB grozījumus (izmaiņas) kadastrālās uzmērīšanas lietā.

 

Lai saņemtu plašāku informāciju par remontdarbiem, īrniekiem nepieciešams, iepriekš piesakoties pa tālr. 67105123 vai 67105106 īrniekiem vēlamā laikā -  otrdienās un ceturtdienās no 9.00 – 16.00, ierasties RPB biroja telpās Baznīcas ielā 19/23, Rīgā, LV-1010, 4.stāvā, Būvniecības pārvaldē. Uzdot jautājumu var rakstot uz RPB e-pastu: rpb@riga.lv.

 

12.Jautājums:Lūdzu atļauju pārplānot vannas istabu – izņemt dušas kabīni un tās vietā par saviem līdzekļiem ierīkot vannu.

RPB atbild:

RPB informē, ka neiebilst pret dušas kabīnes nomaiņu ar vannu, vienlaicīgi norādot, ka demontētā dušas kabīne ir jānodod RPB Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei un pēc nomaiņas darbu pabeigšanas tie jāsaskaņo ar RPB Būvniecības pārvaldi.

Lai saņemtu plašāku informāciju par remontdarbiem, īrniekiem nepieciešams, iepriekš piesakoties pa tālr. 67105123 vai 67105106 īrniekiem vēlamā laikā -  otrdienās un ceturtdienās no 9.00 – 16.00, ierasties RPB biroja telpās Baznīcas ielā 19/23, Rīgā, LV-1010, 4.stāvā, Būvniecības pārvaldē. Uzdot jautājumu var rakstot uz RPB e-pastu: rpb@riga.lv.

13.Jautājums: Lūdzu atļauju ierīkot SIA “Lattelecom” optiskos kabeļus dzīvojamā ēkā Valdeķu ielā 58B, k-1.

RPB atbild:

Ēka ir aprīkota ar vājstrāvas tīkliem, kas nodrošina analogās un digitālās kabeļtelevīzijas uztveršanu. RPB ar SIA „Baltcom” un ar AS „Balticom” ir noslēgusi līgumus par elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijas nomu elektronisko kabeļu izvietošanai Ēkā. RPB neiebilst pret citu pakalpojumu sniedzēju, ja starp RPB un pakalpojumu sniedzēju tiek noslēgts līgums par elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijas nomu.

Lai saņemtu plašāku informāciju par remontdarbiem, īrniekiem nepieciešams, iepriekš piesakoties pa tālr. 67105123 vai 67105106 īrniekiem vēlamā laikā -  otrdienās un ceturtdienās no 9.00 – 16.00, ierasties RPB biroja telpās Baznīcas ielā 19/23, Rīgā, LV-1010, 4.stāvā, Būvniecības pārvaldē. Uzdot jautājumu var rakstot uz RPB e-pastu: rpb@riga.lv.

 

14.Jautājums:Lūdzu RPB veikt istabas loga stikla paketes nomaiņu dzīvoklī Ulbrokas ielā 13, k-2.

RPB atbild:

RPB norāda, ka saskaņā ar noslēgtajiem dzīvojamo telpu īres līgumu īrnieka pienākumos ir uzturēt kārtībā Dzīvokli un par saviem līdzekļiem veikt tā kosmētisko remontu, ūdens maisītāju, dušas, izlietņu, vannas un sēdpoda remontu vai nomaiņu, loga stiklu pakešu nomaiņu. Papildus tam īrnieks paraksta dzīvojamo telpu nodošanas un pieņemšanas aktu, ar ko apliecina, ka īrniekam nav pretenziju pret Dzīvokļa tehnisko stāvokli.

Lai saņemtu plašāku informāciju par remontdarbiem, īrniekiem nepieciešams, iepriekš piesakoties pa tālr. 67105123 vai 67105106 īrniekiem vēlamā laikā -  otrdienās un ceturtdienās no 9.00 – 16.00, ierasties RPB biroja telpās Baznīcas ielā 19/23, Rīgā, LV-1010, 4.stāvā, Būvniecības pārvaldē. Uzdot jautājumu var rakstot uz RPB e-pastu: rpb@riga.lv.

 

15.Jautājums:Ko darīt, ja kaimiņš trokšņo, uzvedās huligāniski?

RPB atbild:

Sabiedrisko kārtību sabiedriskās vietās kontrolē Rīgas pašvaldības policija vai Valsts policija. Īrniekam ir tiesības sazināties ar atbildīgo pašvaldības policijas vai Valsts policijas iecirkni un ziņot par kaimiņu skaļo uzvedību, zvanot uz vienoto tālr.110 jebkurā diennakts laikā.Gadījumos, ja tiek novērota jebkura iedzīvotāja agresīva vai pretlikumīga rīcība ir jāgriežas tiesībsargājošās institūcijās, jo RPB nav tiesisks nodrošināt pārkāpēju sodīšanu.

 

16.Jautājums:Ko darīt, ja kaimiņos dzīvo nelegālas personas?

RPB atbild:

Saskaņā ar īres līgumu dzīvojamās mājas namu pārzinim ir tiesības jebkurā laikā veikt dzīvokļa pārbaudi. Par nepiederošām personām ir jāsniedz informācija dzīvojamās mājas namu pārzinim, kurš veiks dzīvokļa apsekošanu kopā ar policijas pārstāvjiem, lai konstatētu nepiederošu personu esamību dzīvoklī.

17.Jautājums:Kad salabos tualetes poda skalojamās kastes mehānismu/ elektrisko plīti/ dušas maisītāju u.t.m.?

RPB atbild:

Saskaņā ar starp īrnieku un RPB noslēgto dzīvojamo telpu īres līgumu, īrnieka pienākums ir uzturēt kārtībā dzīvojamās telpas un par saviem līdzekļiem veikt to kārtējo remontu, tai skaitā krānu un ūdens sajaucēju, dušas, izlietnes, vannas un sēdpoda skalojamās kastes remontu vai nomaiņu.

18.Jautājums: Ko darīt, man no kaimiņu dzīvokļa dzīvoklī nāk kukaiņi?

RPB atbild:

Epidemioloģiskās drošības likuma 27.panta pirmā daļa nosaka “Teritorijas un objektu uzturēšana un sakopšana, nodrošinot kaitīgo posmkāju un grauzēju iznīcināšanu un nepieļaujot to ieviešanos, ir teritorijas vai objekta īpašnieka, vai viņa pilnvarotas personas (ja tāda ir) pienākums.” Saskaņā ar noslēgtā dzīvojamo telpu īres līgumu, īrniekam ir pienākums uzturēt izīrēto dzīvokli pienācīgā kārtībā.Likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 42. pants nosaka, ka īrnieka pienākums ir uzturēt viņa aizņemto dzīvojamo telpu pienācīgā kārtībā un veikt šīs telpas kārtējo remontu. Ja vienu dzīvokli īrē vairāki īrnieki, par šā dzīvokļa uzturēšanu pienācīgā kārtībā un kārtējo remontu ir solidāri atbildīgi visi īrnieki. Šā panta nosacījumi piemērojami visos gadījumos, ja īres līgumā nav noteikts citādi.

Dzīvokļa īrnieki var vērsties pie dzīvojamās mājas apsaimniekotāja, zvanot pa tālr.82820 var rakstot uz RPB e-pastu: rpb@riga.lv.Šādā gadījumā pēc īrnieka lūguma tiks veikta dezinsekcija, deratizācija īrnieka dzīvoklī  par īrnieka finanšu līdzekļiem.

 

19. Jautājums: Kad tiks sakārtota piemājas teritorija/ salaboti soliņi/ nokrāsota kāpņu telpa/ iestādi krūmiņi, kociņi, puķītes?

RPB atbild:

Visi labiekārtošanas darbi tiek rūpīgi izvērtēti ņemot vērā dzīvojamās mājas kopējos ieņēmumus un izdevumus.

Par nepieciešamajiem uzlabojumiem RPB lūdz informēt zvanot pa tālr.82820 var rakstot uz RPB e-pastu: rpb@riga.lv

 

20.Jautājums:Kad tiks izmazgāta kāpņu telpa, trepes, sakārtots pie mājas esošais zāliens, notīrīts trotuārs, savāktas suņu/kaķu fekālijas?

RPB atbild:

Par sētnieka nekvalitatīvo darbu ir jāinformē attiecīgās dzīvojamās mājas namu pārzinis vai zvanot pa tālr.82820 vai rakstot uz RPB e-pastu: rpb@riga.lv.

Vēršam uzmanību, ka Ministru kabineta 04.04.2006. noteikumi Nr.266 „Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai” (turpmāk tekstā – Noteikumi Nr.266), gan Dzīvnieku aizsardzības likums nosaka īpašnieka pienākumu dzīvnieku barot, dzirdīt, kopt un vest pastaigās. Turklāt Noteikumi Nr.266 nosaka, ka dzīvnieka īpašniekam/turētājam ir pienākums apdzīvotu vietu teritorijā savākt sava dzīvnieka ekskrementus.

 

21.Jautājums: Kāpēc un ko darīt, ja kāpņu telpā visu diennakti deg uguns, dzīvoklī tek dvieļu žāvētājs, radiators?

RPB atbild:

Šādos gadījumos jāzvana RPB klientu speciālistam tālr.82820. Maksa par zvanu ir standarta.

 


Iespēja nokārtot parādsaistības nemaksājot līgumsodu 100 % apmērā.

 

SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” (turpmāk - RPB), slēdzot Dzīvojamo telpu īres/Dzīvokļa īpašuma apsaimniekošanas līgumu ar īrnieku/īpašnieku, ir tiesīga piemērot rēķina apmaksas kavējuma gadījumos līgumsodu 0,2% apmērā no faktiski kavētās summas par katru nokavēto dienu. Atbilstoši Līguma nosacījumiem rēķina apmaksas summa sevī ietver īres/apsaimniekošanas un/vai saņemto pakalpojumu maksājumu.

RPB laika periodā no 2016. gada 20. decembra līdz 2016. gada 30. decembrim akcijas veidā nosaka atvieglotu  kārtību darbam ar Parādniekiem, kas pieļautu ar Parādniekiem pēc to rakstiska iesnieguma dzēst 100% aprēķināto līgumsodu ja Parādnieks nomaksā visu pamatparādu vienā maksājumā laika posmā no 2016. gada 20. decembra līdz 2016. gada 30. decembrim.

Ja parādnieks ir nomaksājis vienā maksājumā visu saņemto pakalpojumu parādu un līdz 30.12.2016. ir iesniedzis RPB rakstisku iesniegumu papīra vai elektroniskā veidā ar lūgumu dzēst aprēķināto līgumsodu 100 % apmērā, tad RPB Attīstības pārvaldes atbildīgais darbinieks dzēš aprēķināto līgumsodu 100 % apmērā

Ja parādnieks iepriekš minētajā laikā ir nomaksājis vienā maksājumā saņemto pakalpojumu parādu, par kuru celta prasība tiesā, valsts nodevu un tiesāšanās izdevumus un līdz 30.12.2016. ir iesniedzis RPB rakstisku iesniegumu papīra vai elektroniskā veidā ar lūgumu dzēst aprēķināto līgumsodu 100 % apmērā, tad RPB Attīstības pārvaldes atbildīgais darbinieks dzēš aprēķināto līgumsodu 100 % apmērā un Juridiskā pārvaldes atbildīgais darbinieks atsauc prasības pieteikumu un izbeidz tiesvedību.

 

*šim paziņojumam ir informatīvs raksturs un tas neattiecas uz RPB īrniekiem, kuri godprātīgi ir apmaksājuši visus komunālos un īres rēķinus”


 

PAZIŅOJUMS

       Informējam, ka sākot ar 2016.gada 23.maiju automašīnu stāvvietā  pie dzīvojamās mājas Akadēmiķa M.Keldiša ielā 22B, Rīgā, tiks atvērtas uzstādītās ceļazīmes par stāvēšanas aizliegumu bez SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” atļaujas.

       Lai saņemtu atļauju transportlīdzekļa novietošanai maksas stāvvietā, nepieciešams noslēgt stāvvietas nomas līgumu ar SIA „Rīgas pilsētbūvnieks”.

       Ikmēneša nomas maksa par stāvvietas izmantošanu EUR 14,00 un PVN.

       SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” iesniegumu par līguma noslēgšanu pieņems

pēc iepriekšēja pieraksta, piesakoties pa tālruni: 67105106 vai 67105135,

otrdienās, ceturtdienās no plkst.8.15 līdz plkst.17.00, pusdienas laiks no 12:00 līdz 12:30.

Baznīcas ielā 19/23, Rīgā, 4.stāvā, 404.kabinetā.

SIA „Rīgas pilsētbūvnieks”

 


 

Iespēja nokārtot parādsaistības, nemaksājot līgumsodu 100% apmērā

SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” (turpmāk - RPB), slēdzot Dzīvojamo telpu īres/Dzīvokļa īpašuma apsaimniekošanas līgumu ar īrnieku/īpašnieku, ir tiesīga piemērot rēķina apmaksas kavējuma gadījumos līgumsodu 0,2% apmērā no faktiski kavētās summas par katru nokavēto dienu. Atbilstoši Līguma nosacījumiem rēķina apmaksas summa sevī ietver īres/apsaimniekošanas un/vai saņemto pakalpojumu maksājumu.

RPB laika periodā no 2016. gada 04. aprīļa līdz 2016. gada 01.maijam akcijas veidā  nosaka atvieglotu  kārtību darbam ar Parādniekiem, kas pieļautu ar Parādniekiem pēc to rakstiska iesnieguma dzēst 100% aprēķināto līgumsodu, ja Parādnieks nomaksā visu pamatparādu vienā maksājumā laika posmā no 2016. gada 04. aprīļa līdz 2016. gada 01.maijam.

Ja parādnieks ir nomaksājis vienā maksājumā visu saņemto pakalpojumu parādu un līdz 01.05.2016. ir iesniedzis RPB rakstisku iesniegumu papīra vai elektroniskā veidā ar lūgumu dzēst aprēķināto līgumsodu 100% apmērā, tad RPB Attīstības pārvaldes atbildīgais darbinieks dzēš aprēķināto līgumsodu 100% apmērā.

Ja parādnieks iepriekš minētajā laikā ir nomaksājis vienā maksājumā saņemto pakalpojumu parādu, par kuru celta prasība tiesā, valsts nodevu un tiesāšanās izdevumus un līdz 01.05.2016. ir iesniedzis RPB rakstisku iesniegumu papīra vai elektroniskā veidā ar lūgumu dzēst aprēķināto līgumsodu 100% apmērā, tad RPB Attīstības pārvaldes atbildīgais darbinieks dzēš aprēķināto līgumsodu 100% apmērā un Juridiskā pārvaldes atbildīgais darbinieks atsauc prasības pieteikumu un izbeidz tiesvedību.

*šim paziņojumam ir informatīvs raksturs un tas neattiecas uz RPB īrniekiem, kuri godprātīgi ir apmaksājuši visus komunālos un īres rēķinus

 


Izsole

SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” rīko neapbūvēta SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” piederoša zemesgabala Rīgā, Andreja Saharova ielā, Tīnūžu ielā, Praulienas ielāb/n (kadastra Nr.0100 121 2536), kopējā platība 1,2255 ha (12`255 kv.m), nomas tiesību mutisku izsoli. Izsoles sākumcena tiek noteikta 0.30 EUR (00 eiro 30 eiro centi), bez PVN, par 1 (vienu) kvadrātmetru mēnesī, ar augšupejošu soli 0,02 EUR (00 eiro 02 eiro centi). Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un izsoles dalībnieki var reģistrēties izsolei no 12.02.2016. līdz 26.02.2016. katru darba dienu no plkst.09:00 līdz plkst.12:00 un no plkst. 13:00 līdz 15:00, bet ne vēlāk kā līdz 26.02.2016. plkst.15:00 pēc Latvijas laika, Rīgā, Baznīcas ielā 19/23, 404.kabinetā. Pēc minētā laika dokumenti netiks pieņemti. Izsoles norises laiks 29.02.2016. plkst.10:00, Baznīcas ielā 19/23, Rīgā, 4.stāvā, zālē.

 


Informācija par autostāvvietu pie mājām Valdeķu 58B k-1 un k-2.

 

Informējam, ka sākot ar 2015.gada 19.oktobri automašīnu stāvvietā pie dzīvojamā mājām Valdeķu ielā 58B, k-1, k-2, Rīgā, tiks atvērtas uzstādītās ceļazīmes par stāvēšanas aizliegumu bez SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” atļaujas.

Lai saņemtu atļauju transportlīdzekļa novietošanai stāvvietā, nepieciešams noslēgt stāvvietas nomas līgumu ar SIA „Rīgas pilsētbūvnieks”.

Ikmēneša nomas maksa par stāvvietas izmantošanu ir noteikta EUR 14,00 un PVN.

SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” iesniegumus par līguma noslēgšanu pieņems

pēc iepriekšēja pieraksta, piesakoties pa tālruni: 67105106 vai 67105135,

otrdienās, ceturtdienās no plkst.09.00 līdz plkst.15.30, pusdienas laiks no 12:00 līdz 12:30.

Baznīcas ielā 19/23, Rīgā, 4.stāvā, 404.kabinetā.

 


PAZIŅOJUMS

Ņemot vērā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta prasības 18.06.2015. no plkst.10.00 līdz plkst.17.00 dzīvojamā ēkā Lubānas ielā 129, k-1, Rīgā, tiks pārtraukta elektrības padeve, jo ēkā veiks elektroinstalāciju izolācijas pretestības mērījumus un pārbaudīs ēkas zemējuma ierīces.

Tehnisku iemeslu dēļ šajā laikā nestrādās SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” informatīvais tālrunis 82820, lūdzam zvanīt uz tālr.67105106 vai 27818723.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

SIA „Rīgas pilsētbūvnieks”

 


Skaidrojums par īres maksas izmaiņām

            Saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 11.1 pantu, pašvaldībām piederošo dzīvojamo telpu īres maksu nosaka attiecīgās pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija pašvaldības domes noteiktajā kārtībā.

            Ievērojot Rīgas domes 29.03.2011. lēmumu Nr.2850 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtību” 1.1. apakšpunktu, dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumu daļu, kas ir proporcionāla attiecīgās izīrētās dzīvojamās telpas platībai, kalendārajam gadam nosaka attiecīgās dzīvojamās mājas pārvaldnieks, tātad, šajā gadījumā RPB.

            No iepriekš minētā izriet, ka Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošās Dzīvojamās mājas īres maksu nosaka attiecīgās Dzīvojamās mājas pārvaldnieks, tātad RPB, ievērojot Dzīvojamās mājas pārvaldīšanai nepieciešamos izdevumus.

            Vēršam arī Jūsu uzmanību uz to, ka likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 11.pants nosaka, ka, slēdzot dzīvojamās telpas īres līgumu, īres maksu nosaka, pusēm rakstveidā vienojoties, izņemot minētā likuma 11.1 un 11.2 pantā noteiktos gadījumus.

            Kā jau iepriekš tika minēts likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 11.1 pants nosaka, ka pašvaldībām piederošo dzīvojamo telpu īres maksu nosaka attiecīgās pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija pašvaldības domes noteiktajā kārtībā.

            RPB ir 100 % Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība, kura uz nekustamā īpašuma pārvaldīšanas pilnvarojuma līguma pamata tika pilnvarota pārvaldīt noteiktus Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamos īpašumus.

            Apkopojot iepriekš minēto, Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvojamo māju īres maksas noteikšana ir speciāla norma, izņēmums no vispārējās kārtības īres maksas noteikšanai.

            Dzīvojamās mājas pārvaldīšana un uzturēšana notiek saskaņā ar Dzīvojamās mājas kopējo uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu plānoto ieņēmumu un izdevumu tāmi.

            Dzīvojamās mājas pārvaldniekam, tātad, RPB, no visu īrnieku saņemtajiem finanšu līdzekļiem, lai nodrošinātu tehnisko mezglu uzturēšanu, kas nodrošina nepārtrauktu komunālo pakalpojumu sniegšanu, vispirms ir jānorēķinās ar komunālo pakalpojumu sniedzējiem, pēc tam jāveic Dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamos remontus, kas ir neatliekami, kā arī avārijas remontdarbus.

            Izīrētāja un īrnieka savstarpējās attiecības regulē likums “Par dzīvojamo telpu īri”, citi likumi un MK noteikumi. Īres maksa vēsturiski tika noteikta LVL 0,148 un LVL 0,28, LVL 0,35. Pēdējos 7 gadus īres maksa bija nemainīga un noteikta LVL 0,45, jeb EUR 0,64 par 1 kv/m. Noteiktā vidējā īres maksa  EUR 0,64 par 1 kv/m nesedz apsaimniekošanas izdevumus, ņemot vērā cenu kāpumu visās pakalpojumu jomās 7 gadu laikā  un SIA “Rīgas pilsētbūvnieks” kā apsaimniekotājs nevar norēķināties ar pakalpojumu sniedzējiem. No minētā izriet, ka Dzīvojamās mājas īpašnieks Dzīvojamās mājas pārvaldīšanai nepieciešamo finansējumu gūst no īrnieku samaksātās īres maksas. Ņemot vērā, ka Dzīvojamās mājas īrnieki īres maksājumus neveic pilnā apmērā un regulāri, RPB nav iespējas veikt, piemēram, Dzīvojamās mājas uzlabošanas remontdarbus, bet tikai obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības, kuras ir noteiktas “Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma” 6.pantā.

            Ievērojot iepriekš minēto, katrai dzīvojamai mājai, kurā atrodas Rīgas pilsētas pašvaldības izīrētie dzīvokļi, ir noteiktas faktiskās izmaksas (tās ietver sevī, piemēram, ugunsdrošības pakalpojuma nodrošināšanu, ūdensskaitītāju nomaiņu un to verifikāciju, dzīvojamo māju remontdarbu veikšanu, tai skaitā īrnieku un citu personu tīšu dzīvojamo māju bojājumu novēršana, u.c.).  Dzīvojamās mājas noteiktā īres maksa ietver sevī visus faktiskos izdevumus un papildus par pakalpojumu sniedzēju pakalpojumiem īrniekiem nebūs jāmaksā.

            Salīdzinoši: īrniekiem īres maksa ietver sevī visu īres un apsaimniekošanas izdevumu kopumu, bet dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanas maksa tiek noteikta viena un papildus dzīvokļu īpašnieki sedz izdevumus par katru apsaimniekošanas pakalpojumu. Tāpēc rodas aplams priekštats, ka īrnieku īres maksa ir nesamērīga ar dzīvokļu īpašnieku apsaimniekošanas maksu.

            Lai ievērotu likumu normas RPB savlaicīgi 6 mēnešus iepriekš brīdināja pašvaldības Dzīvojamās mājas īrniekus par izmaiņām īres maksā un sniedza informāciju par pakalpojumiem, kas sadārdzina īres maksu Dzīvojamā mājā:

- lai nodrošinātu dzīvojamo telpu īrniekiem drošu dzīvošanu dzīvojamās telpās, kā arī, lai nodrošinātu spēkā esošo normatīvo aktu prasības, kas saistās ar ugunsdrošības pārbaudēm, ir nepieciešams nodrošināt dzīvojamā mājā ugunsdrošības sistēmas apkalpošanu un uzturēšanu, strāvas pretestības mērījumu pārbaudes, atjaunot ugunsdrošības nodrošināšanai nepieciešamo aprīkojumu,

- ik pēc 4 gadiem tiek veikta ūdensskaitītāju nomaiņa un to verifikācija visos dzīvokļos,

- tiek atjaunots videosistēmas pakalpojums, kas ietver to apkalpošanu un uzturēšanu,

-  būtiski ir palielinājušās pārvaldnieka izmaksas, kas saistītas ar dzīvojamo māju remontdarbiem, jo, pēc māju būvniecības, beidzoties būvnieku garantijas termiņam, kas nodrošināja, ka remontdarbus veic būvnieks par saviem līdzekļiem, remonti ir jāveic no saņemtās īres maksas. To ietekmē arī dzīvojamo māju nolietojums, īrnieku un citu personu tīšu dzīvojamo māju bojāšana, kā arī remontdarbu cenu pieaugums. Paredzēts  veikt paredzēts veikt lokālu jumta remontu, pēdējā stāva balkona sadures vietas ar fasādi hermetizāciju,

- tiek veikta bojāto gaismas slēdžu, kupolu vai izdegušo lampu nomaiņa. Paredzēti vējtveru jumtu un durvju remonti, ir pieauguši sanitārās apkopes izdevumi,

- ievērojami ir palielinājies avārijas izsaukumu skaits dažādu avārijas seku novēršanai. Dzīvojamā mājā avārijas seku novēršana tiek nodrošināta divdesmit četras stundas diennaktī, septiņas dienas nedēļā, tajā skaitā arī svētku dienās.

            Dzīvojamās mājas īres maksa tiek noteikta atbilstoši katras mājas faktiskajiem pārvaldīšanas izdevumiem. Kopējos mājas pārvaldīšanas izdevumus veido apmēram 30 pakalpojumu pozīcijas un šo pakalpojumu izcenojumi attiecībā uz 1 kv.m.  dzīvokļu un neapdzīvojamo telpu kopējās platības mājās ir atšķirīgi.

 


PAZIŅOJUMS

 

Likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 11.panta otrā daļa nosaka:

“Dzīvojamās telpas īres maksu veido:

1)    Dzīvojamās mājas apsaimniekošanas izdevumu daļa, kas proporcionāla izīrētās dzīvojamās telpas platībai, (…)”.

No visiem uz Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma pamata izdotajiem Ministru kabineta noteikumiem (28.09.2010. Nr.905 “Kārtība, kādā tiek plānotas ar dzīvojamās mājas renovāciju un rekonstrukciju saistītās darbības”; 28.09.2010.Nr.906 “Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes noteikumi”; 28.09.2010. Nr.907 “Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un energoefektivitātes minimālajām prasībām””; 28.09.2010. Nr.908 “Mājas lietas vešanas un aktualizēšanas noteikumi”) izriet, ka dzīvojamo māju pārvaldīšanas darbības ir plānojamas un izmaksas aprēķināmas katrai dzīvojamai mājai atsevišķi.

SIA “Rīgas pilsētbūvnieks” Rīgas pašvaldībai piederošās dzīvojamās mājas gan Rīgā, gan ārpus Rīgas pārvalda kopš 2003.gada. Sākotnēji dzīvojamo telpu īres maksa laika periodā no 2003.gada līdz 2007.gadam tika noteikta LVL 0,148 un LVL 0,28.

Vēlāk tā tika paaugstināta:

 • Sākot ar 01.02.2008. dzīvojamo telpu īres maksa tika noteikta LVL 0,35;
 • Sākot ar 01.08.2008. dzīvojamo telpu īres maksa tika noteikta LVL 0,45.

Dzīvojamo telpu īres maksa LVL 0,45, jeb EUR 0,64 (nulle komats sešdesmit četri eiro centi) ir arī šobrīd.

Kopš 2008. gada, tas ir, vairāk kā 7 gadus īres maksa netika palielināta, bet veicot ar dzīvojamo māju uzturēšanu saistīto izdevumu aprēķinu analīzi ir secināts, ka daudzām dzīvojamām mājām gan Rīgā, gan ārpus Rīgas īres maksa EUR 0,64 apmērā par vienu kvadrātmetru nenosedz reālās izmaksas dzīvojamās mājas uzturēšanai no kā izriet, ka īres maksas tiks mainītas, sākot ar 01.11.2015., par ko katras dzīvojamās mājas īrniekiem maksas tiks paziņots atsevišķi, pievienojot paziņojumu pie 2015. gada aprīļa rēķiniem.

Īres maksas tiek mainītas jo:

·        būtiski ir palielinājušās pārvaldnieka izmaksas, kas saistītas ar dzīvojamo māju remontdarbiem, jo, pēc māju būvniecības, beidzoties būvnieku garantijas termiņam, kas nodrošināja, ka remontdarbus veic būvnieks par garantiju, remonti ir jāveic no īres maksas. To ietekmē arī dzīvojamo māju nolietojums, īrnieku un citu personu tīšu dzīvojamo māju bojāšanu, kā arī remontdarbu cenu pieaugums,

·        lai nodrošinātu dzīvojamo telpu īrniekiem drošu dzīvošanu dzīvojamās telpās, kā arī, lai nodrošinātu spēkā esošo normatīvo aktu prasības, kas saistās ar ugunsdrošības pārbaudēm, ir nepieciešams nodrošināt dzīvojamā mājā ugunsdrošības sistēmas apkalpošanu un uzturēšanu, strāvas pretestības mērījumu pārbaudes, atjaunot ugunsdrošības nodrošināšanai nepieciešamo aprīkojumu,

·        ik pēc 4 gadiem tiek veikta ūdensskaitītāju nomaiņa un to verifikācija visos dzīvokļos,

·        ir pieauguši sanitārās apkopes izdevumi,

·        ir palielinājies avārijas izsaukumu skaits dažādu avārijas seku novēršanai. Dzīvojamā mājā avārijas seku novēršana tiek nodrošināta divdesmit četras stundas diennaktī, septiņas dienas nedēļā, tajā skaitā arī svētku dienās,

·        tiek veikta bojāto gaismas slēdžu, kupolu un izdegušo lampu nomaiņa.

 


RPB informatīvais tālrunis - 82820

SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” (RPB) klientu ērtībām no 2015. gada 20. februāra tiek izveidots vienots informatīvā tālruņa numurs – 82820! Vienota numura izveide nodrošinās labāku uzņēmuma sasniedzamību, kā arī kvalitatīvāku un ātrāku klientu apkalpošanas procesu.

No 2015. gada 20. februāra RPB klientiem vairs nebūs jāiegaumē astoņus ciparus garš numurs, lai noskaidrotu interesējošos jautājumus, kā arī, lai pieteiktu ar apsaimniekošanu vai būvniecību saistītu problēmu vai avārijas gadījumu, turpmāk to varēs paveikt vēl ērtāk un ātrāk – zvanot uz 82820.

Norādām, ka vienotais informatīvais tālrunis ir standarta tālruņa numurs, proti, nav ne bezmaksas, ne arī paaugstinātas maksas tālrunis. Zvans tiek veikts uz stacionāru tālruņa numuru. Maksu par zvanu nosaka zvanītāja operators/izvēlētais tarifa plāns.

Papildus informējam, ka nodot skaitītāju rādījumus, kā arī ziņot par ar apsaimniekošanu saistītām problēmām var RPB interneta vietnē www.rigaspilsetbuvnieks.lv.

 


 

Ar 03.11.2014. tiek mainīti RPB darbinieku pieņemšanas laiki RPB apsaimniekošanā esošajās sociālajās mājās.

SIA „RĪGAS PILSĒTBŪVNIEKS”

ĪPAŠUMU APSAIMNIEKOŠANAS PĀRVALDES DARBINIEKU PIEŅEMŠANAS LAIKI APSAIMNIEKOŠANĀ ESOŠAJĀS MĀJĀS, TAJĀ SKAITĀ SOCIĀLĀS DZĪVOJAMĀS MĀJĀS

 

Pieņemšanas vieta

Pieņemšanas laiks

Gobas ielā 30, biroja telpās (pieņemšana arī sociālo dzīvojamo māju Gobas ielā 20, k-1, un Gobas ielā 20, k-2 un Dolomīta ielā 1 iedzīvotājiem)

Pirmdienās no 16.00-18.00

Ulbrokas iela 13, biroja telpas autostāvvietā

Otrdienās no 16.00-18.00

Soc.dzīvojama mājā Biešu ielā 6

Otrdienās no 8.15-10.15

Soc.dzīvojamā mājā Garozes ielā 15

Trešdienās no 10.00-12.00

Soc.dzīvojamā mājā Ziepju ielā 13, biroja telpās

Ceturtdienās no 14.00-16.00

Lubānas ielā 129, k-1 biroja telpās (pieņemšana arī soc.dzīvojamās mājas Lubānas ielā 129, k-3, iedzīvotājiem)

Ceturtdienās no 16.00-18.00

Soc.dzīvojamā mājā Imantas 8.līnijā 1

Pirmdienās no 10.00-12.00

Dreiliņi, biroja telpas Dzilnas ielā 22

Pirmdienas no 16.00-18.00

Soc.dzīvojamā mājā Zandartu ielā 2A

Otrdienās no 10.00-12.00

Soc.dzīvojamā mājā Emmas ielā 3

Otrdienās no 13.30-15.30

Soc.dzīvojamā mājā Lomonosova ielā 1, k-19

Trešdienās no 9.00-11.00

Soc.dzīvojamā mājā

Rēznas ielā 10, k-2

Trešdienās no 12.30-14.30

Soc.dzīvojamā mājā Lubānas ielā 44/50

Ceturtdienās no 10.00-12.00

Soc.dzīvojamā mājā Aglonas ielā 35, k-3

Ceturtdienās no 14.00-16.00

Soc.dzīvojamā mājā Ūnijas ielā 49

Piektdienās no 10.00-15.00

 


 

Zemes gabala Lielvārdes ielā 128, Rīgā nomas tiesību izsole

SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” rīko zemesgabala, Rīgā, Lielvārdes ielā 128 (kadastra Nr.0100 071 2453) daļas ar platība 1600m2, platībā, turpmāk tekstā Zemesgabals, mutisku izsoli ar augšupejošu soli (sākumcena ir noteikta 0,30 eiro centi par 1m2) iznomāšanai un terminēta zemes nomas līguma slēgšanai uz desmit gadiem, automašīnu mazgāšanas un apkopes vietas ierīkošanai un būvniecībai. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no 03.11.2014. līdz 12.11.2014. no plkst.10:00 līdz plkst.15:00 Rīgā, Baznīcas ielā 19/23, 404.kabinetā, bet ne vēlāk kā līdz 2014.gada 12.novembra plkst.15:00 pēc Latvijas laika. Pēc minētā laika dokumenti netiks pieņemti.

Izsoles noteikumi
Līguma projekts

 


 

AICINĀJUMS - laika posmā no šā gada 06. maija līdz 06. jūnijam, lūdzam ierasties SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” un noslēgt vienošanos par parāda pamatsummas nomaksu ar nomaksas termiņu līdz 12 mēnešiem (ja nav celta prasība tiesā). Ja tiks pildīta vienošanās par parāda pamatsummas nomaksu, līgumsods šajā laika periodā netiks aprēķināts un aprēķinātais līgumsods tiks dzēsts.

 


 

APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA

pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni:

67105106

vai

Juridiskos jautājumos - 67105135;

Grāmatvedības jautājumos - 67105124;

Apsaimniekošanas jautājumos – 67105116;

Būvdarbu un telpu remontdarbu jautājumos – 67105123,

 

Otrdienās: no plkst. 9:00 līdz plkst.16:00,

Ceturtdienās: no plkst. 9:00 līdz plkst.16:00,

Pusdienas laiks no 12:00 līdz 12:30.

 

Ierosinājumi, mutiskie iesniegumi un atsauksmes pa bezmaksas tālruni - 82820

Iespēja nokārtot parādsaistības, nemaksājot līgumsodu 100 % apmērā.
SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” (turpmāk - RPB), slēdzot Dzīvojamo telpu īres/Dzīvokļa īpašuma apsaimniekošanas līgumu ar īrnieku/īpašnieku, ir tiesīga piemērot rēķina apmaksas kavējuma gadījumos līgumsodu 0,2% apmērā no faktiski kavētās summas par katru nokavēto dienu. Atbilstoši Līguma nosacījumiem rēķina apmaksas summa sevī ietver īres/apsaimniekošanas un/vai saņemto pakalpojumu maksājumu.
RPB laika periodā no 2018. gada 19. novembra līdz 2019. gada 21. decembrim akcijas veidā nosaka atvieglotu  kārtību darbam ar Parādniekiem, kas pieļautu ar Parādniekiem pēc to rakstiska iesnieguma dzēst 100% aprēķināto līgumsodu ja Parādnieks nomaksā visu pamatparādu vienā maksājumā laika no 2018. gada 19. novembra līdz 2019. gada 21. decembrim. Ja parādnieks ir nomaksājis vienā maksājumā visu saņemto pakalpojumu parādu un līdz 21.12.2018. ir iesniedzis RPB rakstisku iesniegumu papīra vai elektroniskā veidā ar lūgumu dzēst aprēķināto līgumsodu 100 % apmērā, tad RPB Attīstības pārvaldes atbildīgais darbinieks dzēš aprēķināto līgumsodu 100 % apmērā
Ja parādnieks iepriekš minētajā laikā ir nomaksājis vienā maksājumā saņemto pakalpojumu parādu, par kuru celta prasība tiesā, valsts nodevu un tiesāšanās izdevumus un līdz 21.12.2018. ir iesniedzis RPB rakstisku iesniegumu papīra vai elektroniskā veidā ar lūgumu dzēst aprēķināto līgumsodu 100 % apmērā, tad RPB Attīstības pārvaldes atbildīgais darbinieks dzēš aprēķināto līgumsodu 100 % apmērā un Juridiskā pārvaldes atbildīgais darbinieks atsauc prasības pieteikumu un izbeidz tiesvedību.
*šim paziņojumam ir informatīvs raksturs un tas neattiecas uz RPB īrniekiem, kuri godprātīgi ir apmaksājuši visus komunālos un īres rēķinus;
*gadījumos ja Īrnieks vēlas samazināt īrējamo platību, veicot maiņas darījumu ar citu īrnieku uz mazāku  platību, Īrniekam ir jāvēršas Rīgas domes Mājokļu vides departamentā, KONTAKTTĀLRUŅI
67012509, 67105683
67012540, 67012475