Iepirkumi

Sākums » Iepirkumi» PUBLISKIE IEPIRKUMI

PUBLISKIE IEPIRKUMI

 

Publicēšanas datums Identifikācijas numurs Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
12.02.2014. SIA RPB 2013/21 Elektroenerģijas iegāde Līgums  
25.03.2014. SIA RPB 2014/2 Informācijas izvietošanas pakalpojuma iegāde SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” vajadzībām Līgums  
27.03.2014. SIA RPB 2014/5 Kodu atslēgu apkalpošana SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekojamās mājās Līgums  
06.05.2014. SIA RPB 2014/7 Remontdarbu veikšana SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekojamās mājās (Vispārīgā vienošanās)  
30.05.2014. SIA RPB 2014/10 Datortehnikas iegāde (Vienošanās)  
02.06.2014. SIA RPB 2014/11 Papildus SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošo nekustamo īpašumu apdrošināšana (Līgums)  
24.07.2014. SIA RPB 2014/8 Noguldījumu pakalpojumu iegāde SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” vajadzībām (Vienošanās)  
27.08.2014. SIA RPB 2014/12 Revidenta izvēle SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” gada pārskatu revīzijām (Līgums)  
12.09.2014. SIA RPB 2014/15 Cieto sadzīves atkritumu savākšana, izvešana un transportēšana līdz noglabāšanas vai šķirošanas vietai no SIA “Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekojamajām mājām (Līgums)  
20.08.2014. SIA RPB 2013/4 Ūdens skaitītāju verifikācija SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekotajās daudzdzīvokļu mājās (Grozījumi)  
22.08.2013. SIA RPB 2013/8 Remontdarbu veikšana SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekojamās mājās (Grozījumi)  
21.07.2014. SIA RPB 2013/12 Cieto sadzīves atkritumu savākšana, izvešana un transportēšana līdz noglabāšanas vai šķirošanas vietai no SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekojamām mājām (Grozījumi)  
31.07.2014. SIA RPB 2013/13 Liftu tehniskā apkalpošana SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekojamās mājās (Grozījumi)  
06.05.2014. SIA RPB 2013/21 Elektroenerģijas iegāde (Grozījumi)  
30.06.2014. SIA RPB 2014/5 Kodu atslēgu apkalpošana SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekojamās mājās (Grozījumi)  
31.07.2014. SIA RPB 2014/5 Kodu atslēgu apkalpošana SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekojamās mājās (Grozījumi)  
28.11.2014. SIA RPB 2014/9 Ēku vadības sistēmas ekspluatācijas un darbības nodrošināšana (Līgums)  
28.11.2014. SIA RPB 2014/11 SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošo nekustamo īpašumu apdrošināšana (Grozījumi)  
31.07.2014. SIA RPB 2014/11 SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošo nekustamo īpašumu apdrošināšana (Grozījumi)  
03.12.2014. SIA RPB 2014/17 Videonovērošanas sistēmu atjaunošana un uzturēšana (Līgums)  
21.10.2014. SIA RPB 2014/19 SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekojamajām mājām nepieciešamo ugunsdrošības pakalpojumu un inventāra iegāde (Līgums)  
16.10.2014. SIA RPB 2014/20 Sistēmas „WinNams” autoruzraudzības pakalpojuma pasūtīšana SIA “Rīgas pilsētbūvnieks” vajadzībām (Līgums)  
15.08.2014. SIA RPB 2014/21 Siltumapgādes sistēmas apkope SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekojamās mājās (Grozījumi)  
19.11.2014. SIA RPB 2014/22 Automašīnu pilna servisa noma SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” vajadzībām (Līgums)  
16.12.2014. SIA RPB 2014/23 Remontdarbu veikšana SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” ofisa telpās (Līgums)  
05.01.2015. SIA RPB 2014/9 Ēku vadības sistēmas ekspluatācijas un darbības nodrošināšana (Grozījumi)  
16.01.2015. SIA RPB 2014/24 Ūdens skaitītāju verifikācija SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekotajās daudzdzīvokļu mājās (Līgums)  
22.12.2014. SIA RPB 2014/26 Papildus remontdarbi pie remontdarbu veikšana SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” ofisa telpās (Vienošanās)  
17.02.2015. SIA RPB 2013/2 Saimniecības preču iegāde SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” vajadzībām (Grozījumi)  
03.03.2015. SIA RPB 2013/3 Apsardzes signalizācijas ierīkošana un tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšana SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekojamās mājās (Grozījumi)  
10.02.2015. SIA RPB 2014/25 Degvielas iegāde SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” vajadzībām (Līgums)  
17.02.2015. SIA RPB 2014/16 Mājas Aglonas ielā 35, k1, Rīgā, rekonstrukcija (Līgums)  
27.02.2015. SIA RPB 2015/1 Informācijas izvietošanas pakalpojuma iegāde SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” vajadzībām (Līgums)  
17.03.2015. SIA RPB 2015/3 Apsardzes signalizācijas ierīkošana un tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšana SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekojamās mājās (Līgums)  
04.03.2015. SIA RPB 2014/5 Kodu atslēgu apkalpošana SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekojamās mājās (Grozījumi)  
22.04.2015. SIA RPB 2015/2 Saimniecības preču iegāde SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” vajadzībām (Līgums)  
19.05.2015. SIA RPB 2015/7 Preču iegāde remontdarbu veikšanai SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekotajās mājās (Līgums)  
09.06.2015. SIA RPB 2015/6 SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” nepieciešamo zemējuma un zibensaizsardzības ierīču pārbaudes un elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumu veikšana (Līgums)  
09.06.2015. SIA RPB 2015/9 SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošo nekustamo īpašumu apdrošināšana (Līgums)  
09.06.2015. SIA RPB 2015/5 Mājas Ieriķu ielā 28, Rīgā, rekonstrukcijas par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju projekta izstrāde un tās rekonstrukcija (Līgums)  
26.06.2015. SIA RPB 2015/10 Resursu vadības sistēmas „Horizon” koda uzturēšanu (Līgums)  
22.04.2015. SIA RPB 2014/15 Cieto sadzīves atkritumu savākšana, izvešana un transportēšana līdz noglabāšanas vai šķirošanas vietai no SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekojamām mājām (Grozījumi)  
12.08.2015. SIA RPB 2015/11 Remontdarbu veikšana SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekojamās mājās (Līgums)  
17.08.2015. SIA RPB 2015/8 Liftu tehniskā apkalpošana SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekojamās mājās (Līgums)  
18.08.2015. SIA RPB 2015/8 Liftu tehniskā apkalpošana SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekojamās mājās (Līgums)  
11.08.2015. SIA RPB 2015/8 Liftu tehniskā apkalpošana SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekojamās mājās (Līgums)  
11.12.2015. SIA RPB 2015/14 Skaitītāju verifikācija SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekotajās daudzdzīvokļu mājās (Lēmums)  
17.12.2015. SIA RPB 2015/3 Apsardzes signalizācijas ierīkošana un tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšana SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekojamās mājās (Grozījumi)  
11.12.2015. SIA RPB 2015/12 Cieto sadzīves atkritumu savākšana, izvešana un transportēšana līdz noglabāšanas vai šķirošanas vietai no SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekojamām mājām (Grozījumi)  
31.07.2015. SIA RPB 2015/12 Cieto sadzīves atkritumu savākšana, izvešana un transportēšana līdz noglabāšanas vai šķirošanas vietai no SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekojamām mājām (Grozījumi)  
17.09.2015. SIA RPB 2015/12 Cieto sadzīves atkritumu savākšana, izvešana un transportēšana līdz noglabāšanas vai šķirošanas vietai no SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekojamām mājām (Grozījumi)  
29.10.2015. SIA RPB 2014/5 Kodu atslēgu apkalpošana SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekojamās mājās (Grozījumi)  
30.06.2015. SIA RPB 2013/22 Dezinsekcijas, dezinfekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniegšana (Grozījumi)  
22.01.2016. SIA RPB 2015/14 Skaitītāju verifikācija SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekotajās daudzdzīvokļu mājās (Līgums)  
08.02.2016. SIA RPB 2015/15 Informācijas izvietošanas pakalpojuma iegāde SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” vajadzībām (Līgums)  
01.04.2015. SIA RPB 2015/2 Saimniecības preču iegāde SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” vajadzībām (Lēmums)  
11.05.2015. SIA RPB 2015/6 SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” nepieciešamo zemējuma un zibensaizsardzības ierīču pārbaudes un elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumu veikšana (Lēmums)  
11.05.2015. SIA RPB 2015/7 Preču iegāde remontdarbu veikšanai SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekotajās mājās (Lēmums)  
11.05.2015. SIA RPB 2015/9 SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošo nekustamo īpašumu apdrošināšana (Lēmums)  
14.06.2015. SIA RPB 2015/11 Remontdarbu veikšana SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekojamās mājās (Lēmums)  
04.11.2015. SIA RPB 2015/13 SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekojamo ēku jumtu attīrīšana no sniega un ledus (Lēmums)  
11.12.2015. SIA RPB 2015/14 Skaitītāju verifikācija SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekotajās daudzdzīvokļu mājās (Lēmums)  
19.02.2016. SIA RPB 2016/1 Dezinsekcijas, dezinfekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniegšana (Lēmums)  
19.02.2016. SIA RPB 2016/3 Ēku vadības sistēmu ekspluatācijas un darbības nodrošināšana (Lēmums)  
19.02.2016. SIA RPB 2016/4 Kancelejas preču iegāde SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” vajadzībām (Lēmums)  
04.03.2016. SIA RPB 2016/5 Tintes kasešu un tonera kasešu iegāde SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” biroja tehnikai (Lēmums)  
01.03.2016. SIA RPB 2016/8 IT speciālista pakalpojumu piesaistīšana SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” vajadzībām (Lēmums)  
16.03.2016. SIA RPB 2016/4 Kancelejas preču iegāde SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” vajadzībām (Līgums)  
14.03.2016. SIA RPB 2016/5 Tintes kasešu un tonera kasešu iegāde SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” biroja tehnikai (Līgums)  
18.03.2016. SIA RPB 2016/8 IT speciālista pakalpojumu piesaistīšana SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” vajadzībām (Līgums)  
04.04.2016. SIA RPB 2015/13 SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekojamo ēku jumtu attīrīšana no sniega un ledus (Vienošanās)  
31.03.2016. SIA RPB 2016/7 SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” darbinieku veselības apdrošināšana (Līgums)  
22.12.2015. SIA RPB 2014/9 Ēku vadības sistēmu ekspluatācijas un darbības nodrošināšana (Grozījumi)  
20.04.2016. SIA RPB 2016/2 Kodu atslēgu apkalpošana SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekojamās mājās (Lēmums)  
21.04.2016. SIA RPB 2016/6 Remontdarbu veikšana SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekojamās mājās (Lēmums)  
30.03.2016. SIA RPB 2014/5 Kodu atslēgu apkalpošana SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekojamās mājās (Grozījumi)  
31.03.2016. SIA RPB 2016/3 Ēku vadības sistēmu ekspluatācijas un darbības nodrošināšana (Līgums1; Līgums2; Līgums3)  
09.05.2016. SIA RPB 2016/2 Kodu atslēgu apkalpošana SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekojamās mājās (Līgums)  
10.05.2016. SIA RPB 2016/10 Ēkas Aglonas ielā 35, k-1, Rīgā, iekārtu un sistēmu uzstādīšana, energoefektivitātes uzlabošana un iegūto rezultātu pētījuma izstrāde (Līgums)  
13.05.2016. SIA RPB 2016/14 Resursu vadības sistēmas „Horizon” koda uzturēšana (Lēmums)  
24.05.2016. SIA RPB 2016/14 Resursu vadības sistēmas „Horizon” koda uzturēšana (Līgums)  
12.05.2016. SIA RPB 2016/6 Remontdarbu veikšana SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekojamās mājās (Vienošanās)  
21.04.2016. SIA RPB 2016/7 SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” darbinieku veselības apdrošināšana (Lēmums)  
13.05.2016. SIA RPB 2016/11 Zāles pļaušanas pakalpojuma iegāde (Lēmums)  
02.06.2016. SIA RPB 2016/11 Zāles pļaušanas pakalpojuma iegāde (Līgums)  
23.05.2016. SIA RPB 2016/12 SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošo nekustamo īpašumu apdrošināšana (Lēmums)  
02.06.2016. SIA RPB 2016/12 SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošo nekustamo īpašumu apdrošināšana (Līgums)  
13.05.2016. SIA RPB 2016/9 Datortehnikas iepirkums (Lēmums)  
17.05.2016. SIA RPB 2016/9 Datortehnikas iepirkums (Lēmums)  
03.06.2016. SIA RPB 2016/9 Datortehnikas iepirkums (Līgums)  
07.05.2016. SIA RPB 2016/9 Datortehnikas iepirkums (Līgums)  
22.08.2016. SIA RPB 2016/2 Kodu atslēgu apkalpošana SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekojamās mājās (Grozījumi)  
23.08.2016. SIA RPB 2016/15 Ēku tehniskās apsekošanas pakalpojuma iegāde (Līgums)  
22.08.2016. SIA RPB 2015/12 Cieto sadzīves atkritumu savākšana, izvešana un transportēšana līdz noglabāšanas vai šķirošanas vietai no SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekojamām mājām (Grozījumi)  
08.11.2016. SIA RPB 2016/18 SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekojamajām mājām nepieciešamo ugunsdrošības pakalpojumu un inventāra iegāde (Lēmums)  
08.11.2016. SIA RPB 2016/18 SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekojamajām mājām nepieciešamo ugunsdrošības pakalpojumu un inventāra iegāde (Līgums)  
02.02.2017. SIA RPB 2017/2 Saimniecības preču un remontdarbiem nepieciešamo preču iegāde SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” vajadzībām (Nolikums) 08.03.2017.
02.02.2017. SIA RPB 2017/4 Ēkas Rīgā, Emmas ielā 3, jumta nomaiņa (Nolikums) 09.03.2017.
02.02.2017. SIA RPB 2017/1 Degvielas iegāde SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” vajadzībām (Lēmums)  
03.02.2017. SIA RPB 2017/5 Elektroenerģijas iegāde (Nolikums) 05.04.2017.
02.03.2017. SIA RPB 2017/2 Saimniecības preču un remontdarbiem nepieciešamo preču iegāde SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” vajadzībām (Papildus informācija)  
02.03.2017. SIA RPB 2017/4 Ēkas Rīgā, Emmas ielā 3, jumta nomaiņa (Papildus informācija)  
02.03.2017. SIA RPB 2017/5 Elektroenerģijas iegāde (Papildus informācija)  
30.03.2016. SIA RPB 2014/5 Kodu atslēgu apkalpošana SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekojamās mājās (Grozījumi)  
18.04.2016. SIA RPB 2015/14 Skaitītāju verifikācija SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekotajās daudzdzīvokļu mājās (Grozījumi)  
26.04.2016. SIA RPB 2016/10 Ēkas Aglonas ielā 35, k-1, Rīgā, iekārtu un sistēmu uzstādīšana, energoefektivitātes uzlabošana un iegūto rezultātu pētījuma izstrāde (Lēmums)  
09.05.2016. SIA RPB 2016/3 Ēku vadības sistēmas ekspluatācijas un darbības nodrošināšana (Vienošanās)  
15.08.2016. SIA RPB 2016/15 Ēku tehniskās apsekošanas pakalpojuma iegāde (Lēmums)  
08.11.2016. SIA RPB 2016/12 SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošo nekustamo īpašumu apdrošināšana (Grozījumi)  
09.11.2016. SIA RPB 2016/10 Ēkas Aglonas ielā 35, k-1, Rīgā, iekārtu un sistēmu uzstādīšana, energoefektivitātes uzlabošana un iegūto rezultātu pētījuma izstrāde (Vienošanās)  
21.11.2016. SIA RPB 2013/10 Automašīnu noma (operatīvais līzings) SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” vajadzībām (Vienošanās)  
01.12.2016. SIA RPB 2016/21 Skaitītāju verifikācija SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekotajās daudzdzīvokļu mājās (Lēmums)  
03.12.2016. SIA RPB 2014/17 Videonovērošanas sistēmu atjaunošana un uzturēšana (Grozījumi)  
06.12.2016. SIA RPB 2016/22 Skaitītāju verifikācija SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekotajās daudzdzīvokļu mājās (Lēmums)  
20.12.2016. SIA RPB 2016/12 SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošo nekustamo īpašumu apdrošināšana (Grozījumi)  
24.01.2017. SIA RPB 2016/20 Videonovērošanas sistēmu uzturēšana (Lēmums)  
31.01.2017. SIA RPB 2016/10 Ēkas Aglonas ielā 35, k-1, Rīgā, iekārtu un sistēmu uzstādīšana, energoefektivitātes uzlabošana un iegūto rezultātu pētījuma izstrāde (Vienošanās)  
07.02.2017. SIA RPB 2016/20 Videonovērošanas sistēmu uzturēšana (Līgums)  
20.02.2017. SIA RPB 2017/1 Degvielas iegāde SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” vajadzībām (Līgums)  
13.03.2017. SIA RPB 2016/23 Skaitītāju verifikācija SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekotajās daudzdzīvokļu mājās (Līgums)  
06.03.2017. SIA RPB 2015/12 Cieto sadzīves atkritumu savākšana, izvešana un transportēšana līdz noglabāšanas vai šķirošanas vietai no SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekojamām mājām (Grozījumi)  
22.03.2017. SIA RPB 2017/7 Apsardzes signalizācijas ierīkošana un tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšana SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekojamās mājās (Nolikums) 04.04.2017.
23.03.2017. SIA RPB 2017/2 Saimniecības preču un remontdarbiem nepieciešamo preču iegāde SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” vajadzībām (Ziņojums)  
23.03.2017. SIA RPB 2017/4 Ēkas Rīgā, Emmas ielā 3, jumta nomaiņa (Ziņojums)  
29.03.2017. SIA RPB 2017/7 Apsardzes signalizācijas ierīkošana un tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšana SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekojamās mājās (Papildus informācija)  
13.04.2017. SIA RPB 2017/4 Ēkas Rīgā, Emmas ielā 3, jumta nomaiņa (Līgums)  
20.04.2017. SIA RPB 2017/2 Saimniecības preču un remontdarbiem nepieciešamo preču iegāde SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” vajadzībām (Līgums)  
20.01.2017. SIA RPB 2015/3 Apsardzes signalizācijas ierīkošana un tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšana SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekojamās mājās (Grozījumi)  
14.04.2017. SIA RPB 2015/3 Apsardzes signalizācijas ierīkošana un tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšana SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekojamās mājās (Grozījumi)  
22.04.2017. SIA RPB 2017/5 Elektroenerģijas iegāde (Lēmums)  
28.04.2017. SIA RPB 2017/5 Elektroenerģijas iegāde (Ziņojums)  
08.05.2017. SIA RPB 2016/17 Atkritumu savākšana, izvešana un transportēšana līdz noglabāšanas vai šķirošanas vietai no SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekotajiem īpašumiem (Līgums)  
15.03.2016. SIA RPB 2016/1 Dezinsekcijas, dezinfekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniegšana (Līgums)  
05.05.2017. SIA RPB 2017/5 Elektroenerģijas iegāde (Līgums)  
27.06.2017. SIA RPB 2016/17 Atkritumu savākšana, izvešana un transportēšana līdz noglabāšanas vai šķirošanas vietai no SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekotajiem īpašumiem (Grozījumi)  
10.03.2017. SIA RPB 2016/2

Iepirkuma priekšmets: Kodu atslēgu apkalpošana SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekojamās mājās (Grozījumi)

 
22.05.2017. SIA RPB 2016/1 Dezinsekcijas, dezinfekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniegšana (Grozījumi)  
28.06.2017. SIA RPB 2016/17 Atkritumu savākšana, izvešana un transportēšana līdz noglabāšanas vai šķirošanas vietai no SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekotajiem īpašumiem (Grozījumi)  
17.07.2017. SIA RPB 2017/9 Automašīnu pilna servisa noma SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” vajadzībām  (Nolikums) 30.08.2017.
19.07.2017. SIA RPB 2016/17 Atkritumu savākšana, izvešana un transportēšana līdz noglabāšanas vai šķirošanas vietai no SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekotajiem īpašumiem (Grozījumi)  
19.07.2017. SIA RPB 2017/10

Remontdarbu veikšana SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekojamās mājās (Nolikums)(Pielikums)

31.07.2017.

24.07.2017. SIA RPB 2017/11 Liftu tehniskā apkalpošana SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekojamās mājās (Nolikums) 04.09.2017.
27.07.2017. SIA RPB 2016/2

Kodu atslēgu uzstādīšana un apkalpošana SIA “Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekojamās mājās (Grozījumi)

 
04.08.2017. SIA RPB 2017/10 Remontdarbu veikšana SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekojamās mājās (Lēmums)  
11.08.2017. SIA RPB 2017/8

Revidenta izvēle SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” gada pārskatu revīzijām (Līgums)

 
18.08.2017. SIA RPB 2017/12 Dabasgāzes iegāde (Nolikums) 31.08.2017.
28.08.2017. SIA RPB 2015/8

Liftu tehniskā apkalpošana SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekojamās mājās (Grozījumi)

 
28.08.2017. SIA RPB 2016/17 Atkritumu savākšana, izvešana un transportēšana līdz noglabāšanas vai šķirošanas vietai no SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekotajiem īpašumiem (Grozījumi)  
28.08.2017. SIA RPB 2017/10 Remontdarbu veikšana SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekojamās mājās (Vienošanās)  
25.04.2017. SIA RPB 2017/8 Revidenta izvēle SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” gada pārskatu revīzijām (Lēmums)  
06.09.2017. SIA RPB 2017/9 Automašīnu pilna servisa noma SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” vajadzībām (Lēmums)  
06.09.2017. SIA RPB 2017/9 Automašīnu pilna servisa noma SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” vajadzībām (Ziņojums)  
06.09.2017. SIA RPB 2017/12 Gāzes iegāde (Lēmums)  
07.09.2017. SIA RPB 2017/7 Apsardzes signalizācijas ierīkošana un tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšana SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekojamās mājās (Lēmums)  
25.09.2017. SIA RPB 2017/9 Automašīnu pilna servisa noma SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” vajadzībām (Līgums)  
26.09.2017. SIA RPB 2017/11

Liftu tehniskā apkalpošana SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekojamās mājās(Lēmums)

 
26.09.2017. SIA RPB 2017/11 Liftu tehniskā apkalpošana SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekojamās mājās(Ziņojums)  
27.09.2017. SIA RPB 2017/13

Apsardzes signalizācijas ierīkošana un tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšana SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekojamās mājās (Nolikums)

11.10.2017.

12.10.2017. SIA RPB 2016/2 Kodu atslēgu apkalpošana SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekojamās mājās (Grozījumi)  

02.11.2017.

SIA RPB 2017/11 Liftu tehniskā apkalpošana SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekojamās mājās (Līgums 1; 2; 3; 4)  
02.11.2017. SIA RPB 2017/12

Dabasgāzes iegāde (Līgums)

 
07.11.2017. SIA RPB 2016/17 Atkritumu savākšana, izvešana un transportēšana līdz noglabāšanas vai šķirošanas vietai no SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekotajiem īpašumiem (Grozījumi)  
21.11.2017. SIA RPB 2017/14 Informācijas izvietošanas pakalpojuma iegāde SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” vajadzībām (Nolikums) 18.12.2017.
27.11.2017. SIA RPB 2017/11

Liftu tehniskā apkalpošana SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekojamās mājās (Grozījumi)

 
01.12.2017. SIA RPB 2017/16

Skaitītāju verifikācija SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekotajās daudzdzīvokļu mājās (Nolikums)

03.01.2018.

27.12.2017. SIA RPB 2017/15 Kodu atslēgu apkalpošana SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekojamās mājās (Nolikums) 24.01.2018.
05.01.2018. SIA RPB 2017/13

Apsardzes signalizācijas ierīkošana un tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšana SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekojamās mājās (Līgums)

 
10.01.2018. SIA RPB 2018/1 Būvprojekta “Trīs savstarpēji saistītas sociālās dzīvojamās mājas ar Rīgas Sociālā dienesta teritoriālo centru, dienas centru, Rīgā, Mežrozīšu ielā 43” ekspertīzes veikšana (Nolikums) 25.01.2018.
21.12.2017. SIA RPB 2017/14 Informācijas izvietošanas pakalpojuma iegāde SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” vajadzībām (Lēmums)  
27.12.2017. SIA RPB 2017/14 Informācijas izvietošanas pakalpojuma iegāde SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” vajadzībām (Ziņojums)  
10.01.2018. SIA RPB 2017/16 Skaitītāju verifikācija SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekotajās daudzdzīvokļu mājās (Lēmums)  
12.01.2018 SIA RPB 2017/16

Skaitītāju verifikācija SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekotajās daudzdzīvokļu mājās (Ziņojums)

 
31.01.2018. SIA RPB 2018/1 Būvprojekta “Trīs savstarpēji saistītas sociālās dzīvojamās mājas ar Rīgas Sociālā dienesta teritoriālo centru, dienas centru, Rīgā, Mežrozīšu ielā 43” ekspertīzes veikšana (Lēmums)  
05.02.2018. SIA RPB 2016/17

Atkritumu savākšana, izvešana un transportēšana līdz noglabāšanas vai šķirošanas vietai no SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekotajiem īpašumiem (Grozījumi)

 
06.02.2018. SIA RPB 2018/1 Būvprojekta “Trīs savstarpēji saistītas sociālās dzīvojamās mājas ar Rīgas Sociālā dienesta teritoriālo centru, dienas centru, Rīgā, Mežrozīšu ielā 43” ekspertīzes veikšana (Līgums)  
07.02.2018. SIA RPB 2018/2 SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” darbinieku veselības apdrošināšana (Nolikums) 23.02.2018.
07.02.2018. SIA RPB 2017/15 Kodu atslēgu apkalpošana SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekojamās mājās (Ziņojums)  
08.02.2018. SIA RPB 2017/9 Automašīnu pilna servisa noma SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” vajadzībām (Grozījumi)  
23.02.2018. SIA RPB 2016/18

SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekojamajām mājām nepieciešamo ugunsdrošības pakalpojumu un inventāra iegāde (Grozījumi)

 
19.03.2018. SIA RPB 2018/4 Remontdarbu veikšana SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekojamās sociālajās mājās (Nolikums) 16.04.2018.

19.03.2018.

SIA RPB 2018/2 SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” darbinieku veselības apdrošināšana (Lēmums)  
03.04.2018. SIA RPB 2018/2 SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” darbinieku veselības apdrošināšana (Līgums)  
12.04.2018. SIA RPB 2018/5 Remontdarbu veikšana SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekojamās mājās (Nolikums) 25.04.2018.
10.04.2018. SIA RPB 2018/4 Remontdarbu veikšana SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekojamās sociālajās mājās (Nolikums ar grozījumiem) 26.04.2018.
16.04.2018. SIA RPB 2016/17 Atkritumu savākšana, izvešana un transportēšana līdz noglabāšanas vai šķirošanas vietai no SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekotajiem īpašumiem (Grozījumi)  

10.04.2018.

SIA RPB 2018/4

Remontdarbu veikšana SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekojamās sociālajās mājās (Ziņojums)

 
21.04.2018. SIA RPB 2018/3 Kodu atslēgu apkalpošana SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekojamās mājās (Ziņojums)  
21.04.2018. SIA RPB 2018/3

Kodu atslēgu apkalpošana SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekojamās mājās (Līgums)

 
24.05.2018. SIA RPB 2018/7 Lifta ierīkošana sociālajā mājā Rīgā, Lubānas 48 (Ziņojums)  

24.05.2018.

SIA RPB 2018/7

Lifta ierīkošana sociālajā mājā Rīgā, Lubānas 48 (Līgums)

 
29.05.2018. SIA RPB 2018/8 Logu nomaiņai sociālajā dzīvojamā mājā Rīgā, Biešu ielā 6 (Nolikums) 14.06.2018.
19.02.2018. SIA RPB 2017/16 Skaitītāju verifikācija SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekotajās daudzdzīvokļu mājās (Līgums)  
04.06.2018. SIA RPB 2017/17 Informācijas izvietošanas pakalpojuma iegāde SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” vajadzībām (Līgums)  
04.06.2018. SIA RPB 2017/17 Informācijas izvietošanas pakalpojuma iegāde SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” vajadzībām (Ziņojums)  
12.06.2018 SIA RPB 2018/4

Remontdarbu veikšana SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekojamās sociālajās mājās (Līgums1; Līgums2; Līgums3)

 
27.06.2018. SIA RPB 2018/8 Logu nomaiņai sociālajā dzīvojamā mājā Rīgā, Biešu ielā 6 (Lēmums)  
06.07.2018. SIA RPB 2018/8 Logu nomaiņai sociālajā dzīvojamā mājā Rīgā, Biešu ielā 6 (Līgums)  
14.05.2018. SIA RPB 2018/4 Remontdarbu veikšana SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekojamās sociālajās mājās (Lēmums)  
30.05.2018. SIA RPB 2018/5

Remontdarbu veikšana SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekojamās mājās (Lēmums)

 
25.07.2018. SIA RPB 2018/5 Remontdarbu veikšana SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekojamās mājās (Vienošanās)  
26.06.2018. SIA RPB 2018/8 Logu nomaiņai sociālajā dzīvojamā mājā Rīgā, Biešu ielā 6 (Vienošanās)  
05.09.2018. SIA RPB 2017/9 Automašīnu pilna servisa noma SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” vajadzībām (Grozījumi)  
02.10.2018. SIA RPB 2018/10

Iepirkuma priekšmets: Datortehnikas iepirkums (Nolikums)

 
03.10.2018.

SIA RPB 2018/10

Datortehnikas iepirkums (Papildus informācija)  
17.10.2018. SIA RPB 2018/10 Datortehnikas iepirkums (Lēmums)  
09.11.2018. SIA RPB 2018/10

Datortehnikas iepirkums (Līgums)

nav attiecināms

15.11.2018. SIA RPB 2018/11 Skaitītāju verifikācija SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekotajās daudzdzīvokļu mājās (Nolikums) 28.11.2018.
15.11.2018. SIA RPB 2018/6

Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas Ziepju ielā 11, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000730189001), pārbūve par daudzdzīvokļu īres dzīvojamo māju (Nolikums)

18.12.2018.
15.11.2018. SIA RPB 2018/9

Atkritumu savākšana, izvešana un transportēšana līdz noglabāšanas vai šķirošanas vietai no SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekotajiem īpašumiem (Nolikums)

04.01.2019.
21.11.2018. SIA RPB 2018/12

Iepirkuma priekšmets: Skaitītāju verifikācija SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekotajās daudzdzīvokļu mājās (Nolikums)

05.12.2018.
27.11.2018. SIA RPB 2016/17 Atkritumu savākšana, izvešana un transportēšana līdz noglabāšanas vai šķirošanas vietai no SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekotajiem īpašumiem (Grozījumi)  
03.12.2018. SIA RPB 2018/14 Būvuzraudzības pakalpojuma iegāde (Nolikums)  
09.01.2019. SIA RPB 2018/12 Skaitītāju verifikācija SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekotajās daudzdzīvokļu mājās (Lēmums)  
09.01.2019. SIA RPB 2018/14 Būvuzraudzības pakalpojuma iegāde (Lēmums)  
22.01.2019. SIA RPB 2018/14 Būvuzraudzības pakalpojuma iegāde (Līgums)  
03.07.2018. SIA RPB 2018/3 Kodu atslēgu apkalpošana SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekojamās mājās (Grozījumi)  
25.01.2019. SIA RPB 2018/3 Kodu atslēgu apkalpošana SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekojamās mājās (Grozījumi)  
19.01.2019. SIA RPB 2016/17 Atkritumu savākšana, izvešana un transportēšana līdz noglabāšanas vai šķirošanas vietai no SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekotajiem īpašumiem (Grozījumi)  
14.02.2019. SIA RPB 2019/1 Videonovērošanas sistēmu uzturēšana (Nolikums) 28.02.2019.
14.02.2019.
SIA RPB 2019/3 Ēku vadības sistēmu ekspluatācijas un darbības nodrošināšana (Nolikums) 01.03.2019.
14.02.2019.
SIA RPB 2019/4 Kancelejas preču iegāde SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” vajadzībām (Nolikums) 04.03.2019.
14.02.2019. SIA RPB 2019/5 Tintes kasešu un tonera kasešu iegāde SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” biroja tehnikai (Nolikums) 05.03.2019.
14.02.2019. SIA RPB 2019/6 Dezinsekcijas, dezinfekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniegšana (Nolikums) 06.03.2019.
14.02.2019. SIA RPB 2019/7 SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” darbinieku veselības apdrošināšana (Nolikums) 07.03.2019.
14.02.2019. SIA RPB 2018/12 Skaitītāju verifikācija SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekotajās daudzdzīvokļu mājās (Līgums)  
14.02.2019. SIA RPB 2019/3 Ēku vadības sistēmu ekspluatācijas un darbības nodrošināšana (Nolikums) 01.03.2019.
14.02.2019. SIA RPB 2019/7
SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” darbinieku veselības apdrošināšana (Nolikums)
07.03.2019.
30.10.2018.
SIA RPB 2018/1
Būvprojekta “Trīs savstarpēji saistītas sociālās dzīvojamās mājas ar Rīgas Sociālā dienesta teritoriālo centru, dienas centru, Rīgā, Mežrozīšu ielā 43” ekspertīzes veikšana (Vienošanās)
 
07.06.2018. SIA RPB 2018/7
Lifta ierīkošana sociālajā mājā Rīgā, Lubānas 48 (Grozījumi)
 
07.06.2018. SIA RPB 2018/7 Lifta ierīkošana sociālajā mājā Rīgā, Lubānas 48 (Vienošanās)  
15.11.2018. SIA RPB 2018/7 Lifta ierīkošana sociālajā mājā Rīgā, Lubānas 48 (Vienošanās)  
03.01.2019. SIA RPB 2018/7 Lifta ierīkošana sociālajā mājā Rīgā, Lubānas 48 (Vienošanās)  
04.03.2019. SIA RPB 2019/1 Videonovērošanas sistēmu uzturēšana (Lēmums)  
05.03.2019. SIA RPB 2019/3 Ēku vadības sistēmu ekspluatācijas un darbības nodrošināšana (Lēmums)  
05.03.2019. SIA RPB 2019/4 Kancelejas preču iegāde SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” vajadzībām (Lēmums)  
12.03.2019. SIA RPB 2019/3 Ēku vadības sistēmu ekspluatācijas un darbības nodrošināšana (Lēmums papildus)  
12.03.2019. SIA RPB 2019/5 Tintes kasešu un tonera kasešu iegāde SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” biroja tehnikai (Lēmums)  
12.03.2019. SIA RPB 2019/1 Videonovērošanas sistēmu uzturēšana (Līgums)  
15.03.2019. SIA RPB 2019/6 Dezinsekcijas, dezinfekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniegšana (Lēmums)  
18.03.2019. SIA RPB 2019/9 APZIŅOJUMS: Pasūtītājs  rīko apspriedi ar piegādātājiem atklātā konkursa “Aizņēmuma saņemšana” ietvaros, kuras darba kārtībā būs jautājums par 11 160 880.03 EUR kredīta piešķiršanu SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”. Apspriedes laiks: 03.04.2019., plkst. 11:00. Apspriedes vieta: Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010, 4. stāvs. Prasības apspriedes dalībniekiem: Dalībniekam atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir jābūt kredītiestādei. Veids, kā piegādātāji var pieteikties dalībai apspriedē: Līdz 29.03.2019. nosūtot pieteikumu uz e-pastu austris.langenfelds@riga.lv. Apspriede dokumentēšana: Apspriede tiks dokumentēta ar protokolu, kas netiks publicēts, bet kura saturs tiks nosūtīts visiem apspriedes dalībniekiem.  
19.03.2019. SIA RPB 2019/7 SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” darbinieku veselības apdrošināšana (Lēmums)  
29.03.2019.
SIA RPB 2019/4
Kancelejas preču iegāde SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” vajadzībām (Līgums)  
05.04.2019.
SIA RPB 2019/3
Ēku vadības sistēmu ekspluatācijas un darbības nodrošināšana (Līgums 1; Līgums 2; Līgums 3)  
11.04.2019 SIA RPB 2016/1
Dezinsekcijas, dezinfekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniegšana (Grozījumi)
 
26.04.2019. SIA RPB 2019/5 Tintes kasešu un tonera kasešu iegāde SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” biroja tehnikai (Līgums)  
12.03.2019. SIA RPB 2016/17 Atkritumu savākšana, izvešana un transportēšana līdz noglabāšanas vai šķirošanas vietai no SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekotajiem īpašumiem (Grozījumi)  
10.04.2019.
SIA RPB 2019/7 SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” darbinieku veselības apdrošināšana (Līgums)  
21.05.2019. SIA RPB 2019/10 Sadzīves atkritumu konteineru novietņu būvniecība (Nolikums, Tehniskā specifikācija 1;2;3;4) 10.06.2019.
23.05.2019. SIA RPB 2019/6 Dezinsekcijas, dezinfekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniegšana (Lēmums atkārtots)  
05.06.2019. SIA RPB 2016/17 Atkritumu savākšana, izvešana un transportēšana līdz noglabāšanas vai šķirošanas vietai no SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekotajiem īpašumiem (Grozījumi)  
03.07.2019. SIA RPB 2016/13 Sociālo dzīvojamo māju projektēšana un būvniecība (Vienošanās)  
09.07.2019.
SIA RPB 2019/2
Dzīvokļu aprīkošana ar autonomajiem dūmu detektoriem SIA “Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekojamās ēkās (Līgums)  
17.07.2019. SIA RPB 2019/10 Sadzīves atkritumu konteineru novietņu būvniecība (Lēmums)  
17.07.2019. SIA RPB 2019/11 Dezinsekcijas, dezinfekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniegšana (Nolikums) 30.07.2019. plkst. 11:00
17.07.2019. SIA RPB 2019/12 Sadzīves atkritumu konteineru novietņu būvniecība (Nolikums, Tehniskā specifikācija 1;2;3;4) 30.07.2019. plkst. 10:00
17.07.2019.
SIA RPB 2019/13 Remontdarbu veikšana SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekojamās mājās (NolikumsPielikums) 30.07.2019. plkst. 10:30
       
       

Iepirkumu plāns 2017.gadam

Iepirkumu plāns 2018. gadam

Iepirkumu plāns 2019. gadam